gmina Mrozy

mpzpUchwała nr XVIII/173/2012 RADY GMINY MROZY z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrozy dotyczących działek położonych w Jeruzalu.


Data uchwalenia: 2012-06-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-18

Zobacz treść planu (PDF)