powiat grodziski

Uchwała nr 412/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kozerki w rejonie ul. Merkurego w gminie Grodzisk Mazowiecki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 414/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka B3 - Etap V

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 392/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu miasta Grodzisk Mazowiecki Jednostka A15 – Krupińskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 375/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano-Wola w rejonie ulic Malarskiej, Barwnej i Lazurowej w gminie Grodzisk Mazowiecki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/174/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 37/XXV/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2020 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKI O NR EW. 95/12, 95/16, 97/5 POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI KALEŃ

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 38/XXV/2020 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 30 czerwca 2020 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ MUSUŁY (obszar XIId)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 282/2020 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szczęsne po południowej stronie ul. Drozda w gminie Grodzisk Mazowiecki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 91/XVI/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 27 listopada 2019 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO MIEJSCOWOŚĆ REDLANKA (obszar XXb)

Zobacz treść planu (PDF).