powiat pruszkowski

mpzpUchwała nr XLVI/436/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Anielin – część 1.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr XLV/426/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki w Pruszkowie – Obszar I.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLIV/445/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon parku.


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLIX/509/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej - rejon ul. Słowikowskiego i ul. Prostej


Data uchwalenia: 2014-03-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIX/508/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 6 marca 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej - rejon ul. Jasnej


Data uchwalenia: 2014-03-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/344/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru Żbików III – przy autostradzie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/355/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Brzozowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/390/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 65 położonej we wsi Parole w Gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXXVIII/389/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn – etap I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XLI/231/2013 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 września 2013r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Wysockiego”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).