powiat legionowski

Uchwała nr 309/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B, pow. legionowski, woj. mazowieckie, uchwalonego uchwałą Nr 472/LII/2014 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 31 lipca 2014 roku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 310/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja F1 obręb Jadwisin, uchwalonego uchwałą Nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku, z dnia 3 czerwca 2013 roku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 296/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C1 powiat legionowski woj. mazowieckie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/257/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (obręb Kwietniówka i obręb PGR) gm. Wieliszew

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 283/XXVII/2020. Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Serock - obszar A4

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 381/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 383/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/227/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krubin gm. Wieliszew (rejon ul. Nowodworskiej)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 306/XVII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 307/XVII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku

Zobacz treść planu (PDF).