powiat legionowski

mpzpUchwała nr XLIV/444/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (rejon ul. Żytniej) gm. Wieliszew.


Data uchwalenia: 2014-05-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIV/607 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działek o nr ewid. 26/2 i 30/3 z obrębu ewid. nr 44


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik07F02F27-E536-4830-8C4E-97A57F1647FF.jpg

mpzpUchwała nr XLIV/608 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 38/12 z obrębu ewid. nr 65.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikF017AAAD-CB17-42A4-B2A7-9A773C8C17AF.jpg

mpzpUchwała nr 420/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar A, powiat legionowski, woj. mazowieckie


Data uchwalenia: 2014-02-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 410/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar D, powiat legionowski, woj. mazowieckie


Data uchwalenia: 2014-01-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr L/12/2014 Rady Gminy Nieporęt z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Placu Wolności, obejmującego teren działek ewid. nr nr 128/6, 128/9, 128/10 i 128/11, położonych w Nieporęcie, gmina Nieporęt


Data uchwalenia: 2014-01-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/430/2014 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna części wsi Jabłonna - rejon cmentarza w zakresie jednostek terenowych F4.U/P, F6.U/P.


Data uchwalenia: 2014-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XL/535 /2014 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowo dla obszaru obejmującego teren działki o nr ewid. 38/12 z obrębu ewid. nr 65


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/415/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna południowo-wschodniej części wsi Chotomów w zakresie części I


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/403/2013 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf