krym

Źródło oraz więcej map archiwalnych:  http://oldnewsmaps.com