77 planów oznaczono "Gorlice"

Wyników 1 - 30 z 77

MPZP Gorlice - Plan Nr 4 - dz. nr 92 przy ul. Granicznej - zmiana 27.02.2014

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 505/XLII/2014 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 92 przy ul. Granicznej w Gorlicach


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 3, ul. Wrońskich

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 446/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” działka Nr 1116/29 przy ul. Wrońskich w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 2, ul. Sienkiewicza

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 445/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla działek Nr 1861/4, 1862/8, 1862/10, 1862/13, 1862/14, 1862/16, 1862/17, 1862/18, 1862/19, 1862/20, 1862/21, 1862/22, 1862/23, 1862/24, 1862/25, 1862/26, 1862/27, 1862/28, 1862/29, 1862/30, 1862/31 przy ul. Sienkiewicza w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów 7a. P/Ps w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 4

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 444/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działek Nr 26/19 i 26/20 w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów P/Ps w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 3

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 443/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Renta planistyczna:

W Dziale III - Przepisy przejściowe i końcowe w § 18 dodaje się ust.4, który otrzymuje brzmienie "4. Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia zmiany planu, dla terenów MU w wysokości 1%."

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 2, działka Nr 549 przy ul. Lenartowiczów

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 442/XXXVI/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 549 przy ul. Lenartowiczów w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-10

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Gorlice – Plan Nr 4 - działka 33 przy ul. Granicznej, część działki Nr 41 przy ul. Leśnej

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 404/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 33 przy ul. Granicznej, część działki Nr 41 przy ul. Leśnej w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-19

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1 MN, 2 MN, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg


MPZP Gorlice – Plan - działka Nr 447 przy ul. Dukielskiej, działka Nr 175/1 przy ul. Biechońskiego, działka Nr 250/7 przy ul. Sosnowej, część działki Nr 189/4 przy ul. Dukielskiej i działka Nr 2028/14 przy ul. Batorego

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 405/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” działka Nr 447 przy ul. Dukielskiej, działka Nr 175/1 przy ul. Biechońskiego, działka Nr 250/7 przy ul. Sosnowej, część działki Nr 189/4 przy ul. Dukielskiej i działka Nr 2028/14 przy ul. Batorego w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-19

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN/o, 5 MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg


MPZP Gorlice – Plan Nr 4 - działka 472/10 przy ul. Bieckiej

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 403/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” działka Nr 472/10 przy ul. Bieckiej w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów 8a. PP, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


MPZP Gorlice – Plan Nr 3 - działka 51/4 przy ul. Łysogórskiej

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 406/XXXIII/2013 Rady Miasta Gorlice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” działka Nr 51/4 przy ul. Łysogórskiej w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


MPZP Gorlice – Plan Nr 2 (zmiana: 2013-04-05)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 354/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice Plan Nr 2”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-05

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Zagórzany

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XX/204/13 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-11

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Gorlice – Plan Nr 3 - działki: 1705/2,1674/5, 1674/7, 1705/4, 1706/2 przy ul. Ogrodowej

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 367/XXVIII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” dla działki Nr 1705/2 i części działek Nr 1674/5, 1674/7, 1705/4, 1706/2 przy ul. Ogrodowej w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-05

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów U w wysokości 10%, dla terenów ZN w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


MPZP Gorlice – Plan Nr 3 - działka 843/3 przy ul. Zamkowej

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 355/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” dla części działki Nr 843/3 przy ul. Zamkowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-16

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


MPZP Gorlice – Plan Nr 4 - działka 217/5 przy ul. Zielonej

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 357/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działki Nr 217/5 przy ul. Zielonej w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-14

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


MPZP Gorlice – Plan Nr 4 - 60/70, 560/69 i 560/65 przy ul. Bardiowskiej

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 358/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działek Nr 560/70, 560/69 i części działki Nr 560/65 przy ul. Bardiowskiej w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-14

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów UP/KD w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


MPZP Gorlice – Plan Nr 2 - działka 1837 przy ul. Szpitalnej

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 353/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla działki Nr 1837 przy ul. Szpitalnej w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-14

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


MPZP Gorlice – Plan Nr 4 - działka 135 przy ul. Granicznej

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 356/XXVII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 135 przy ul. Granicznej w Gorlicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-14

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


MPZP Gorlice – Plan Nr 2 (zmiana: 2012-10-25)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 312/XXIV/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 2, przyjętego uchwałą Nr 502/LII/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 września 2006 r. ze zmianami.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf


MPZP Gorlice – Plan Nr 4 - działki: 429/5, 431/6, 426/14

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 268/XXI/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice - Plan Nr 4" dla działki Nr 429/5, działki Nr 431/6 i części działki Nr 426/14.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów U w wysokości 10%, dla terenów ZN i ZN/KD w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


MPZP Bielanka - część działki Nr 341 (data publikacji: 2012-04-27)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/95/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bielanka część działki Nr 341.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów MN wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, w   wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Bystra - część działek Nr 775, 776

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/96/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działek Nr 775, 776.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN/U/P, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Bystra - działki Nr 1825, 1823/5, część działki Nr 207, część działki Nr 1850 (część działek Nr 1850/1, 1850/2 wg nowego podziału)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/97/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra działki Nr 1825, 1823/5, część działki Nr 207, część działki Nr 1850 (część działek Nr 1850/1, 1850/2 wg nowego podziału).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1   MN, 2   MN/k1, 3   MN/U, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Bystra - (plany A, B, C) część działki Nr 48, część działki Nr 987/1

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/98/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Bystra (plany A, B, C) część działki Nr 48, część działki Nr 987/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1   MN/o/p i   2 MN/U/k1, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Dominikowice - część działki Nr 485/2, działka Nr 698/2, część działki Nr 1648/3, część działki Nr 383/12

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/99/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki Nr 485/2, działka Nr 698/2, część działki Nr 1648/3, część działki Nr 383/12.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1MN, 2   MN, 3   MN, 4   MN, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Dominikowice - (plany A, B) działki Nr 39/1, 40/9, część działek Nr 37/3, 38/1, 40/13, część działki Nr 1414/54

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/100/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice (plany A, B) działki Nr 39/1, 40/9, część działek Nr 37/3, 38/1, 40/13, część działki Nr 1414/54.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1   MN i   2 MN/k1, w   wysokości 10%, dla terenów 1   W w   wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Klęczany - część działki Nr 154/2

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/101/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Klęczany część działki Nr 154/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN/U/P/zz, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Kobylanka - część działki Nr 456, część działki Nr 991/1, część działki Nr 88, część działki Nr 939, część działki Nr 1331

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/102/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka część działki Nr 456, część działki Nr 991/1, część działki Nr 88, część działki Nr 939, część działki Nr 1331.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1   MN/k, 2   MN, 3   MN, 4   MN/k, 5   MN, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Kobylanka - (plany A, B, C) część działki Nr 1041, działka Nr 1220/2

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/103/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka (plany A, B, C) część działki Nr 1041, działka Nr 1220/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1   MN i   2 MN, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Kwiatonowice - część działek Nr 783/2 i 783/5

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/104/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice część działek Nr 783/2 i 783/5.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN/k1, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


EasyTagCloud v2.4 Free