Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żórawina.
Uchwała Nr  XVII 109 2005 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 października  2005 roku

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kobierzyce.
Uchwała nr XXXVI 418 09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 sierpnia 2009r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jordanów Śląski.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIECHNICE 
Uchwała Nr XXXIX/291/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2010 roku.

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOBÓTKA

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie. Na podstawie uchwały nr XXV/231/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2008r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cieszków zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Cieszków XIII/83/2000 z dnia 09.03.2000.

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krośnice.

Uchwała Nr XIII/98/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 kwietnia 2008

Pobierz rysunek studium gminy Krośnice (JPG).

Pobierz treść studium gminy Krośnice (PDF).

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Milicz

Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany studium: IX/63/95 z dnia 23 stycznia 1995 r.

Zobacz studium gminy Milicz.

Uchwała Nr XXV/141/2012 Rady Gminy w Oławie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.

Treść uchwały (PDF).

Treść studium gminy Oława (PDF).

Rysunek studium gminy Oława (JPG).

Rozstrzygnięcie uwag studium gminy Oława (PDF).

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DZIADOWA KŁODA.

Zobacz treść studium (PDF).

Zobacz rysunek studium (JPG).

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBROSZYCE Z 2013r.

Zobacz treść studium (PDF).

Zobacz rysunek studium (JPG).

Aktualne studium gminy Oleśnica z dnia 30.03.2010r.

UCHWAŁA NRXLVII/221/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica.

Pobierz treść studium gminy Oleśnica (PDF).

Pobierz rysunek studium gminy Oleśnica (JPG).

Nieobowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica.

Okres obowiązywania od 1998-03-30 do 2010-03-30r.

Pobierz rysunek studium (JPG).