Uchwała Nr XXV/141/2012 Rady Gminy w Oławie z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława.

Treść uchwały (PDF).

Treść studium gminy Oława (PDF).

Rysunek studium gminy Oława (JPG).

Rozstrzygnięcie uwag studium gminy Oława (PDF).