37 planów oznaczono "Siedlce"

Wyników 1 - 30 z 37

MPZP Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów - zmiana 25.06.2014

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XLIII/437/2014 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Siedlce i Słowikowa - zmiana 18.06.2014

Kategoria: gm. Korzenna

 mpzpUchwała nr XLIII/384/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 7-Siedlce/Słowikowa”.


Data uchwalenia: 2014-06-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-15

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Kąty Goździejewskie, Walercin, Gorzanka - dla terenów pod linię 400 kV „Miłosna - Siedlce - Ujrzanów”

Kategoria: gm. Dębe Wielkie

mpzpUchwała nr SR.XLV.0007.341.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Miłosna - Siedlce - Ujrzanów” dla części wsi: Kąty Goździejewskie, Walercin, Gorzanka, Gmina Dębe Wielkie.


Data uchwalenia: 2014-05-15
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Siedlce - dz. nr 257 i 256 - zmiana 30.01.2014

Kategoria: gm. Lubin

mpzpUchwała nr XLVIII/354/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Siedlce dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym: 257 i 256


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Siedlce - dz. nr 205/38 - zmiana 30.01.2014

Kategoria: gm. Lubin

mpzpUchwała nr XLVIII/353/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Siedlce, część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 205/38


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


MPZP Siedlce - Szpital i parki

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XXXVIII/703/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. SZPITAL i PARKI w Siedlcach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Siedlce - ul. Władysława Jagiełły

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XXXV/643/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Władysława Jagiełły w Siedlcach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik_Nr_1_do_Uchwaly_Nr_XXXV-643-2013.pdf
Zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_XXXV-643-2013.doc
Zalacznik_Nr_3_do_Uchwaly_Nr_XXXV-643-2013.doc


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Siedlce/Słowikowa

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Korzenna z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 7 - Siedlce/Słowikowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Siedlce i Zakrzów

Kategoria: gm. Oława

 

mpzp m Uchwała nr LXI/390/2010 Rady Gminy Oława z dnia 15 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Siedlce i Zakrzów w gminie Oława.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 14.12.2010 r.

 

Renta planistyczna

Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20 % dla terenów oznaczonych symbolami MN, MN/U, U, MW/UO, US, P oraz w wysokości 0% dla pozostałych terenów.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Siedlce - ul. 3-go Maja - 25UO - zmiana 23.11.2012

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XXV/493/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja obejmującego obszar 25UO w Siedlcach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-05

Zobacz treść planu (PDF).


zalacznik_Nr_2_do_planu_3-go_Maja.doc


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Siedlce - ul. Henryka Guta

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XXV/494/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po obu stronach ul. Henryka Guta w Siedlcach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-05

Zobacz treść planu (PDF).


zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_XXV-494-2012.doc


MPZP Siedlce - Północna Dzielnica Przemysłowa

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XXIV/458/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Północnej Dzielnicy Przemysłowej”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_XXIV-458-2012.doc


MPZP Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XXII/179/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-05

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XXII/180/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-05

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XXII/181/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 27 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-05

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XVIII/144/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Grabianów, Białki, Ujrzanów, Joachimów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-23

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Siedlce - dla obszaru doliny rzeki Muchawki

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XVIII/379/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru doliny rzeki Muchawki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

zalacznik_nr_2_do_Uchwaly_Nr_XVIII-379-2012.doc


MPZP Żelków-Kolonia

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XVII/134/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlce,  dla fragmentów wsi Żelków-Kolonia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-16

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia (opublikowano: 2012-04-16)

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XVII/135/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/121/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-16

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia (opublikowano: 2012-04-16)

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XVII/136/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-16

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki (opublikowano: 2012-04-16)

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XVII/137/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-16

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki (opublikowano: 2012-03-08)

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stok Lacki, Stok Lacki-Folwark, Pustki, Grubale, Osiny, Biel, Pruszyn-Pieńki.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia (opublikowano: 2012-03-08)

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XVI122/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żelków-Kolonia, Rakowiec, Wołyńce, Wołyńce-Kolonia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia (opublikowano: 2012-03-08)

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzała, Chodów, Purzec, Żytnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Stadler

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XVI/334/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Stadler.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-14

Zobacz treść planu (PDF)

mpzp_Stadler_1-10.png
mpzp_Stadler_2-10.png
mpzp_Stadler_3-10.png
mpzp_Stadler_4-10.png
mpzp_Stadler_5-10.png
mpzp_Stadler_6-10.png
mpzp_Stadler_7-10.png
mpzp_Stadler_8-10.png
mpzp_Stadler_9-10.png
mpzp_Stadler_10-10.png

Zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_XVI-334-2012.doc


MPZP Siedlce - ulica Wojska Polskiego

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr XI/227/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wojska Polskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-05

Zobacz treść planu (PDF)

zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_XI-227-2011.doc
zalacznik_Nr_3_do_uchwaly_Nr_XI-227-2011.doc


MPZP Siedlce - obszar między ulicami 22 Pułku Piechoty a Romanówka

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr X/185/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. 22 Pułku Piechoty, a ul. Romanówka w Siedlcach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-01

Zobacz treść planu (PDF)

zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_X-185-2011.doc


MPZP Siedlce - w rejonie ulicy 3-go Maja

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr IV/49/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-21

Zobacz treść planu (PDF)

LISTA_uwag_nieuwzglednionych_do_pl.3-go_Maja.doc
mpzp_3maja_1000_rysunek_planu256.png


MPZP Siedlce - Południowa Dzielnica Przemysłowa

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr IV/50/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie „Południowej Dzielnicy Przemysłowej”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-21

Zobacz treść planu (PDF)

poludniowa1500_1550.png
zalacznik_nr_2_do_planu_Poludniowa_Dzielnica_Przemyslowa.doc
zalacznik_nr_3_do_planu_Poludniowa_Dzielnica_Przemyslowa.doc


MPZP Siedlce - w rejonie ulicy 3-go Maja (opublikowano: 2011-03-21)

Kategoria: pow. Siedlce

mpzpUchwała nr IV/49/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 3-go Maja.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-21

Zobacz treść planu (PDF)

LISTA_uwag_nieuwzglednionych_do_pl.3-go_Maja.doc
mpzp_3maja_1000_rysunek_planu256.png