mpzpUchwała nr XVI/334/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Stadler.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-14

Zobacz treść planu (PDF)

mpzp_Stadler_1-10.png
mpzp_Stadler_2-10.png
mpzp_Stadler_3-10.png
mpzp_Stadler_4-10.png
mpzp_Stadler_5-10.png
mpzp_Stadler_6-10.png
mpzp_Stadler_7-10.png
mpzp_Stadler_8-10.png
mpzp_Stadler_9-10.png
mpzp_Stadler_10-10.png

Zalacznik_Nr_2_do_Uchwaly_Nr_XVI-334-2012.doc