Województwo opolskie

Uchwała Nr XXXIV/707/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Marka z Jemielnicy w Opolu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/710/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zakrzów I” w Opolu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIV/708/20 Rady Miasta Opola z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wrocławskiej - Józefa Kokota w Opolu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXII/318/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w mieście Głogówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXII/319/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w centralnej części miasta Głogówek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (dla terenów zabudowy usługowej)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXII/197/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tarnów Grodkowski

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIX/228/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krępna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIX/229/2020 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rozwadza

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XX/157/20 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Goworowice

Zobacz treść planu (PDF).