Województwo opolskie

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.121.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr 165/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Namysłów

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.746.117.2019.KD Wojewody Opolskiego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/102/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa dla terenu położonego w sołectwie Bierawa

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.116.2019.KD Wojewody Opolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały nr XV/119/2019 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 110 KV GPZ Hajduki- GPZ Tułowice na terenie gminy Łambinowice

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.110.2019.KD Wojewody Opolskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XVI/266/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/69/19 Rady Gminy Turawa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części obszaru wsi Turawa.

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.108.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważność części uchwały nr XV/256/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Nysy w rejonie ulicy Słowiańskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.107.2019.AB Wojewody Opolskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XV/257/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.102.2019.KD Wojewody Opolskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XIII/160/19 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/80/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik

Zobacz treść planu (PDF).

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.I.743.100.2019.KD Wojewody Opolskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVI/163/2019 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Marii Konopnickiej i ulicy Niepodległości w mieście Głogówek

Zobacz treść planu (PDF).