Powiat brzeski

mpzpUchwała Nr XLV/353/14 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław


Data uchwalenia: 2014-07-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr LI/380/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina, gmina Lewin Brzeski


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLII/274/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice/Wrocław


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLIII/321/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała Nr XLII/293/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XXXIX/313/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywności gospodarczej we wsi Młodoszowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.79.2013.AMŚ Wojewody Opolskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLI/274/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała Nr XLI/275/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

mpzpUchwała Nr XLI/274/2013 Rady Gminy Lubsza z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsza  dla obrębu Lubsza dz. nr 572 i części dz. nr 571/1 i 571/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-06

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała Nr XXXIX/301/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf