Województwo podlaskie

Uchwała nr 197/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża dla terenu położonego przy ul. Rybaki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/103/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w częściach obrębów geodezyjnych Nowy Skazdub i Zdręby – rejon jeziora Skazdubek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/102/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w części obrębu geodezyjnego Bakałarzewo - w rejonie jeziora Sumowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/101/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w części obrębu geodezyjnego Nieszki – I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/100/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bakałarzewo w obrębie geodezyjnym Bakałarzewo dotyczącym części wsi Bakałarzewo I”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/129/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża piasku RYBOŁY w gminie Zabłudów

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2019 r. Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicą Reja a ulicą Szpitalną w Suwałkach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XI/122/2019 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/75/19 Rady Gminy Płaska z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 11 obszarów w miejscowości Dalny Las

Zobacz treść planu (PDF).