Województwo podlaskie

mpzpUchwała nr XL/285/14 Rady Gminy Narew z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Narew terenów zabudowy przemysłowo - usługowej.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-28

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/314/14 Rady Gminy Gródek z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Gródek w rejonie ulicy Polnej (rozszerzenie cmentarza)


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-23

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXII/696/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap I


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXII/698/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (w rejonie ulicy Ks. S. Suchowolca)


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXII/697/14 Rady Miasta Białystok z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Nowe Miasto w Białymstoku (w rejonie ulicy Składowej)


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpZarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze umożliwiającym realizację odcinka trasy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk – granica Państwa na terenie Gminy Bakałarzewo


Data uchwalenia: 2014-07-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/556/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza komunalnego w Suwałkach


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr L/554/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Wylotowej w Suwałkach


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/176/14 Rady Gminy Szumowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Szumowo


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVII/186/14 Rady Gminy Wizna z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wizna


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).