Województwo podlaskie

Uchwała nr XXV.171.2020 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie wsi Kuriany, gmina Zabłudów - Etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/140/2020 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Szaciłówka w Gminie Korycin

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXI/332/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych zalewu Arkadia i terenów wzdłuż rzeki Czarnej Hańczy w Suwałkach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/237/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/186/2020 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/133/2020 Rady Gminy Sejny z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Konstantynówka”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 316/XXXI/20 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/160/20 Rady Gminy Kolno z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kolno w części obrębu geodezyjnego Lachowo

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/338/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Łąkowej w Suwałkach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/339/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu kopalni Sobolewo w Suwałkach

Zobacz treść planu (PDF).