Województwo śląskie

Uchwała nr XIV/104/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „SARGANY”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/103/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/175/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 27 lutego 2013 roku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 90/XIII/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Siedliszowice w Gminie Kroczyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/103/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie skrzyżowania ulic Narcyzowej i Irysowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/102/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, po zachodniej stronie drogi wiodącej z Olsztyna do Turowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/105/2019 Rady Gminy Bestwina z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwinka – Etap 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 95/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Parkoszowice w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 94/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rzędkowice w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 93/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Skałka w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 92/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Rudniki w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 91/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Góra Włodowska w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 90/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obszaru miejscowości Morsko w Gminie Włodowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 100/XIII/2019 Rady Gminy Mykanów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kolonia Wierzchowisko i Lubojna w gminie Mykanów - etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie nr XIII/134/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C miasta Cieszyna, obejmującego częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/133/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/198/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Byczyna” w Jaworznie, przyjętego uchwałą Nr XX/311/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII.141.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój w rejonie ul. Okrzei o symbolu roboczym R67, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XXXV/756/2005 z dnia 8 września 2005 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 126, poz. 3155 z dnia 17 października 2005 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII.140.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr VII/72/2007 z dnia 22 marca 2007 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 96, poz. 1942 z dnia 31 maja 2007 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/100/19 Rady Gminy Świnna z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna – etap II: obejmujący obszar sołectwa Pewel Mała

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/9/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Jagiełły, Królowej Jadwigi, Węglowej

Zobacz treść planu (PDF).