Województwo śląskie

Uchwała nr XXVI/161/2020 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Dąbrowa Zielona, w gminie Dąbrowa Zielona

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 141/XIX/2020 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części obrębu Kamienica Polska przy ulicy Marii Konopnickiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 245/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 246/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk - etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/200/20 Rady Gminy Brenna z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna dla obszaru w rejonie góry Kotarz w Brennej – Etap II

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Poręba z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/243/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Miasteczko Śląskie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/243/2020 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa obręb 3, przy ul. Góreckiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/214/2020 Rady Gminy Mstów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Kłobukowice w gminie Mstów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/278/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Z. Kossak - Szatkowskiej, ul. G. Morcinka i ul. W. Kargera

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/362/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/370/2020 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta "Wisła Skolnity W"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 515.XXXVII.2020 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w centrum Częstochowy, w rejonie Alei Najświętszej Maryi Panny oraz ulic: Kilińskiego i Wilsona

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 635/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „KONSTANTYNÓW”, „ŚRODULA”, „ZUZANNA” - etap 1

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 636/XXXV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla obszaru „Niwka – Północ”

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy marsz. Józefa Piłsudskiego – południe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/464/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców ’70 i Parku Suble w Tychach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/215/2020 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siewierz w rejonie cmentarza parafialnego na Osiedlu Zachód

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/269/2020 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/395/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Psary

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/270/2020 Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w sołectwie Malinowice

Zobacz treść planu (PDF).