Powiat Gliwice

Uchwała nr XX/381/2020 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i Orląt Śląskich

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/382/2020 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Nowy Świat i przedłużenia ulicy Kosów, z wyłączeniem fragmentu południowego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/209/2020 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego fragment Dzielnicy Wójtowa Wieś, położony po południowej stronie ulic Wójtowskiej i Dolnej Wsi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/832/2018 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego „dzielnicę Stare Gliwice”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/791/2018 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy Daszyńskiego i ulicy Kozłowskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/790/2018 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków”, położoną pomiędzy ulicami Rybnicką i Knurowską oraz południową granicą miasta

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/687/2017 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego pomiędzy Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, ul. Portową i ul. Starogliwicką

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/686/2017 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 7 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic Pszczyńskiej, Pocztowej i Płażyńskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIII/907/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/608/2017 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Kopernika

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/358/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na zachód od ulicy Bydgoskiej i ulicy Lubelskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/359/2016 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na południe od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Lubelskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/297/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice, dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/203/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego w obrębie ulic Bojkowskiej, Gwarków, Jasnej i Pszczyńskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLIII/906/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "osiedle Czechowice"

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/201/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gliwice, dla obszaru położonego w rejonie ulic Góry Chełmskiej, Kozielskiej i Okulickiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/176/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego część Osiedla Brzezinka, położoną na północ od ulicy Kozielskiej i na wschód od ulicy Bydgoskiej

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXI/423/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/108/2015 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 14 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego "osiedle Czechowice"

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXI/423/2012 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, w rejonie ul. Traktorzystów

Zobacz treść planu (PDF).