powiat Mysłowice

Uchwała nr XXI/267/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morgi w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/268/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wielka Skotnica - Katowicka - Bończyka w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVI/843/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hubertus w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LVI/842/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 18 października 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolina Północ w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/778/18 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Zachodnia” w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr IV/14/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto i Piasek Południowy" w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/508/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mikołowska – Moniuszki – Kwiatowa w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/474/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cmentarna” w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/466/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bończyka i Katowickiej w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/442/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rondo Piastów Śląskich w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/424/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Piasek Południowy” w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/404/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kosztowy Północne w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/346/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzezinka Północna w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/345/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzęczkowice Wschodnie w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/187/15 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Cmentarna” w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/14/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto i Piasek Południowy” w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/1172/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2014r. w sprawie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: "Stara Wesoła", "Krasowy Południowe", "Brzezinka Południowa" , "Kosztowy" w Mysłowicach w wyznaczonych obszarach

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXI/1167/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru “Mikołowska – Stokrotek” w Mysłowicach

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.45.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLIX/918/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Mikołowska – Stokrotek”, „Cmentarna” w Mysłowicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIX/923/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stary Ewald” w Mysłowicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf