Powiat Świętochowice

mpzpUchwała nr XXIV/288/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Szkolnej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-21

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy -   10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/289/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonymi ulicami: Chorzowską, Bytomską, Bieszczadzką, Sudecką i Stawową.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-04

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy - 15   %.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy - 15%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XVIII/217/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice w rejonie ulicy Wojska Polskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-21

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr X/131/11 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Katowickiej i Kubiny.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-05

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr X/130/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia miasta Świętochłowice przy ulicy Hutniczej 10, obejmującą działki o numerach: 1456/293, 1522/293.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-05

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1

mpzpUchwała nr VIII/110/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granicą miasta, ul. Ceramiczną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie ul. Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego oraz Góry Hugona w zakresie zmian tekstowych dla wyznaczonej jednostki A3.1 w rejonie ulicy Wojska Polskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-23

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Ślęzan, Chropaczowską oraz granicą administracyjną miasta.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 06.07.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1-1.jpg

Zalacznik1-2.jpg

Zalacznik1-3.jpg

Zalacznik1-4.jpg

Zalacznik1-5.jpg

Zalacznik1-6.jpg

Zalacznik1-7.jpg

Zalacznik1-8.jpg

Zalacznik1-9.jpg

ślezan-całość.jpg

mpzpUchwała nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic : Katowicka, Szpitalna, Żołnierska, Polna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - 10%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1
Zalacznik1-1.jpg
Zalacznik1-10.jpg
Zalacznik1-11.jpg
Zalacznik1-12.jpg
Zalacznik1-13.jpg
Zalacznik1-14.jpg
Zalacznik1-15.jpg
Zalacznik1-16.jpg
Zalacznik1-2.jpg
Zalacznik1-3.jpg
Zalacznik1-4.jpg
Zalacznik1-5.jpg
Zalacznik1-6.jpg
Zalacznik1-7.jpg
Zalacznik1-8.jpg
Zalacznik1-9.jpg

mpzpUchwała nr LVII/447/10 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w zakresie zmian w tekście dotyczących jednostki B3-03-OPF/TCM.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-13

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik1

Uchwała nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy granicą administracyjną miasta oraz ulicami: Drogowa Trasa Średnicowa, Bytomska, Krasickiego, Mickiewicza, Chorzowska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 10.09.2012r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - 15%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)

 

Uchwała nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Śródmieściu miasta Świętochłowice w rejonie ulic : Katowicka, Szpitalna, Żołnierska, Polna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 06.07.2011r.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę, na podstawie której nalicza się jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - 10%.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF)