Powiat wodzisławski

Uchwała nr S.0007.053.2020 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Wypandów (MP12)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/197/20 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wodzisławia Śląskiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/97/20 Rady Gminy Marklowice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę „Chałupki” - zachodnią część ul. Wiosny Ludów pomiędzy ul. Orlą i Wantuły o powierzchni ok. 37 ha

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/117/2020 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr S.0007.110.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Wypandów (MP12)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr S.0007.111.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa Rymera i Głożyńskiej (MP 15)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr S.0007.098.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. kard. Bolesława Kominka (MP17)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr S.0007.097.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Rydułtowskiej (MP14)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr S.0007.096.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP13)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pszów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr S.0007.059.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Rybnickiej i Mikołajczyka (MP11)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr S.0007.058.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Wrzosowej (MP10)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr S.0007.057.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Spacerowej (MP9)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr S.0007.056.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP8)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr S.0007.055.2019 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa Rymera i Domeyki (MP7)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/33/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dzielnicę „Chałupki” - wschodnią część ul. Wiosny Ludów oraz rejon ul. Astrów i ul. Jabłoniowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 43.406.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru oznaczonego symbolem MP/15

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/287/2018 Rady Gminy Lubomia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubomia dla określonych terenów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/184/18 Rady Gminy Marklowice z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego centralną część gminy o powierzchni ok. 56 ha

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVIII/276/2017 Rady Gminy Godów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Godów w jej granicach administracyjnych

Zobacz treść planu (PDF).