Województwo małopolskie

Uchwała Nr XVI/281/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/280/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Chemików

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII-123-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Roczyny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego gminę Brzeźnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXII/813/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Strzelnica – Sikornik”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXII/812/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bagry”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/269/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/266/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świniarsko” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CHEŁMIEC VI” w Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/265/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/264/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/97/19 Rady Gminy Ropa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/120/2019 Rady Gminy Jabłonka z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk, dla obszaru „Podwilk-46”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 grudnia 2019 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/290/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Moszczenica Niżna”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/289/2019 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 5A”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XI/99/2019 Rady Gminy Lipinki z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/117/2019 Rady Gminy Sękowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Męcina Mała

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVIII.103.19 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIII/174/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie dla terenów obejmujących: działkę ewidencyjną nr 607/2, część działki ewidencyjnej nr 1131 w Gostwicy, część działki ewidencyjnej nr 196/3 w Mokrej Wsi, działkę ewidencyjną nr 213 w Olszanie, część działki ewidencyjnej nr 267/6 w Stadłach,

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIII/175/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Zobacz treść planu (PDF).