Powiat suski

mpzpUchwała nr XLVII/409/2014 Rady Gminy Zawoja z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja, dla obszaru wsi Zawoja uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/326/2013 Rady Gminy Zawoja z dnia 11 września 2013 r.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/264/2014 Rady Gminy Jordanów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Wysoka


Data uchwalenia: 2014-04-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-10

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/376/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr V/56/03 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 09 kwietnia 2003 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-13

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/351/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XII/210/05 z dnia 23.02.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 


mpzpUchwała nr XXXII/349/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/243/05 z dnia 27.04.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/347/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Żarnówka w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr V/55/03 z dnia 09.04.2003 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/345/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Juszczyn w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/244/05 z dnia 27.04.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/343/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Wieprzec w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr V/56/03 z dnia 09.04.2003 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/341/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Białka w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XII/112/04 z dnia 26.02.2004 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/339/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XII/210/05 z dnia 23.02.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXII/337/2013 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia w Gminie Maków Podhalański, zatwierdzonego uchwałą nr XXIV/243/05 z dnia 27.04.2005 r., z późn. zm. - w zakresie oczywistych omyłek i błędów pisarskich.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVI/204/2013 Rady Miasta Jordanowa z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Uk2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-24

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr IX/65/2011 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Jordanowa".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-08

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XIV/99/2012 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka  - dla działki ewidencyjnej nr 9789.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-02-08

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.JPG
Akt_reczny.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/254/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-10

Zobacz treść planu (PDF)

c.png

c-1.png
c-2.png
c-3.png
c-4.png
c-5.png
c-6.png
c-7.png
c-8.png
c-9.png
c-10.png
c-11.png
c-12.png
c-13.png
c-14.png
c-15.png
c-16.png
c-17.png
c-18.png
c-19.png
c-20.png
c-21.png
c-22.png
c-23.png
c-24.png
c-25.png
c-26.png
c-27.png
c-28.png
c-29.png
c-30.png
c-31.png
c-32.png
c-33.png
c-34.png
c-35.png
c-36.png
c-37.png
c-38.png
c-39.png
c-40.png
c-41.png
c-42.png
c-43.png
c-44.png
c-45.png
c-46.png
c-47.png
c-48.png
c-49.png
c-50.png
c-51.png
c-52.png
c-53.png
c-54.png
c-55.png
c-56.png
c-57.png
c-58.png
c-59.png
c-60.png
c-61.png
c-62.png
c-63.png
c-64.png
c-65.png
c-66.png
c-67.png
c-68.png
c-69.png
c-70.png
c-71.png
c-72.png
c-73.png
c-74.png
c-75.png
c-76.png
c-77.png
c-78.png
c-79.png
c-80.png
c-81.png
c-82.png
c-83.png
c-84.png
c-85.png
c-86.png
c-87.png
c-88.png
c-89.png
c-90.png
c-91.png
c-92.png
c-93.png
c-94.png
c-95.png
c-96.png
c-97.png
c-98.png
c-99.png
c-100.png
c-101.png
c-102.png
c-103.png
c-104.png
c-105.png
c-106.png
c-107.png
c-108.png
c-109.png
c-110.png
c-111.png
c-112.png
c-113.png
c-114.png
c-115.png
c-116.png
c-117.png
c-118.png
c-119.png
c-120.png
c-121.png
c-122.png
c-123.png
c-124.png
c-125.png
c-126.png
c-127.png
c-128.png
c-129.png
c-130.png
c-131.png
c-132.png
c-133.png
c-134.png
c-135.png
c-136.png
c-137.png
c-138.png
c-139.png
c-140.png
c-141.png
c-142.png
c-143.png
c-144.png
c-145.png
c-146.png
c-147.png
c-148.png
c-149.png
c-150.png
c-151.png
c-152.png
c-153.png
c-154.png
c-155.png
c-156.png
c-157.png
c-158.png
c-159.png
c-160.png
c-161.png
c-162.png
c-163.png
c-164.png
c-165.png
c-166.png
c-167.png
c-168.png
c-169.png
c-170.png
c-171.png
c-172.png
c-173.png
c-174.png
c-175.png
c-176.png
c-177.png
c-178.png
c-179.png
c-180.png
c-181.png
c-182.png
c-183.png
c-184.png
c-185.png
c-186.png
c-187.png
c-188.png
c-189.png
c-190.png
c-191.png
c-192.png
c-193.png
c-194.png
c-195.png
c-196.png
c-197.png
c-198.png
c-199.png
c-200.png
c-201.png
c-202.png
c-203.png
c-204.png
c-205.png
c-206.png
c-207.png
c-208.png
c-209.png
c-210.png
c-211.png
c-212.png
c-213.png
c-214.png
c-215.png
c-216.png
c-217.png
c-218.png
c-219.png
c-220.png
c-221.png
c-222.png
c-223.png
c-224.png
c-225.png
c-226.png
c-227.png
c-228.png
c-229.png
c-230.png

 

mpzpUchwała nr XXXII/364/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Kojszówka w Gminie Maków Podhalański”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-09

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXII/363/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Białka w Gminie Maków Podhalański”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXII/365/10 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieś Wieprzec w Gminie Maków Podhalański”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-20

Zobacz treść planu (PDF)