Powiat proszowicki

mpzpUchwała nr VI/220/2014 Rady Gminy Pałecznica z dnia 7 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pałecznica


Data uchwalenia: 2014-03-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXI/239/2014 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru wyznaczonego pod przebieg inwestycji celu publicznego - gazociągu wysokiego ciśnienia DN700/8,4MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gminie Radziemice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVII.208.2013 Rady Gminy Radziemice z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-24

Renta planistyczna:

„Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości:
1) dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MN/U, U, U/P, P, US, RU – 20%;
2) dla terenów oznaczonych symbolami RM – 10%;
3) dla pozostałych terenów – 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVI/184/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko..


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-18

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXII/141/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 28 września 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XVII/108/2012 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-11

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-27

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc
Zalacznik5.doc
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Załącznik8.pdf

mpzpUchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 18 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr XXV/185/2005 z dnia 31 maja 2005 roku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pobieranej w przypadku zbywania nieruchomości - 10% od wzrostu wartości terenów zabudowy wielofunkcyjnej, mieszkaniowo – usługowej (MU).

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik3.doc

mpzpUchwała nr XIX/127/2012 Rady Gminy Koniusza z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-02

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pobieranej w przypadku zbywania nieruchomości:
1) 20% - od wzrostu wartości terenów zabudowy usługowej, komercyjnej (UU),
2) 10% - od wzrostu wartości terenów zabudowy mieszkaniowej(MN) oraz terenów zabudowy wielofunkcyjnej, mieszkaniowo – usługowej (MU).

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik5.doc

mpzpUchwała nr XII/82/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 357, poz. 3878/.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-28

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pobieranej w przypadku zbywania nieruchomości na kwotę:

a) 20% - od wzrostu wartości terenów zabudowy usługowej, komercyjnej, UU,

b) 5% - od wzrostu wartości terenów rolnych, R1.

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg

mpzpUchwała nr X/60/ 2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Koniusza Nr XXVI/200/2009 z dnia 3 września 2009 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza (Biórków Mały, Budziejowice, Chorążyce, Dalewice, Glew, Glewiec, Gnatowice, Górka Jaklińska, Karwin, Koniusza, Łyszkowice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Posądza, Przesławice, Rzędowice, Siedliska, Szarbia, Wąsów, Wierzbno, Wroniec, Wronin, Zielona) uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr XX/148/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-19

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Koniusza, obejmującego sołectwa: [1]Biórków Mały, [2]Biórków Wielki, [3]Budziejowice, [4]Chorążyce, [5]Czernichów, [6]Dalewice, [7]Glew, [8]Glewiec, [9]Gnatowice, [10]Górka Jaklińska, [11]Karwin, [12]Koniusza, [13]Łyszkowice, [14]Muniaczkowice, [15]Niegardów, [16]Niegardów Kolonia, [17]Piotrkowice Małe, [18]Piotrkowice Wielkie, [19]Polekarcice, [20]Posądza, [21]Przesławice, [22]Rzędowice, [23]Siedliska, [24]Szarbia, [25]Wąsów, [26]Wierzbno, [27]Wroniec, [28]Wronin, [29]Zielona uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21 września 2004 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-17

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXVI/271/2010 Rady Gminy Koniusza z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołectw Gminy Koniusza, obejmującego sołectwa: [1]Biórków Mały, [2]Biórków Wielki, [3]Budziejowice, [4]Chorążyce, [5]Czernichów, [6]Dalewice, [7]Glew, [8]Glewiec, [9]Gnatowice, [10]Górka Jaklińska, [11]Karwin, [12]Koniusza, [13]Łyszkowice, [14]Muniaczkowice, [15]Niegardów, [16]Niegardów Kolonia, [17]Piotrkowice Małe, [18]Piotrkowice Wielkie, [19]Polekarcice, [20]Posądza, [21]Przesławice, [22]Rzędowice, [23]Siedliska, [24]Szarbia, [25]Wąsów, [26]Wierzbno, [27]Wroniec, [28]Wronin, [29]Zielona uchwalonego Uchwałą Nr XX/148/2004 Rady Gminy Koniusza z dnia 21.09.2004 r.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-17

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XVI/165/2013 Rady Gminy Koszyce z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Koszyce, Włostowice i Sokołowice w gminie Koszyce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Renta planistyczna:

Dla nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość – ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości:

- dla terenów o symbolach: 1.4.RM, 1.15.RM, 1.16.RM, 1.17.RM ,2.6.MN, 3.15.MU, 3.16.MU – w wysokości 15 %,
- dla terenu o symbolu 14.11.R – w wysokości 5 %.”

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.jpg
Zalacznik1.2.jpg
Zalacznik2.jpg

mpzpUchwała nr VI/61/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: KOSZYCE, WŁOSTOWICE i SOKOŁOWICE w Gminie KOSZYCE , przyjętego Uchwałą Nr XI/129/04 Rady Gminy Koszyce z dnia 24 marca 2004 roku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-08

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 marca 2002r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-05

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr 227/XXXIV/2010 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wierzbica.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-30

Zobacz treść planu (PDF)