Powiat Nowy Sącz

mpzpUchwała nr LXIX/656/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 10”


Data uchwalenia: 2014-07-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/449/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-30

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647):
1) dla terenów oznaczonych symbolami 1.-3.MN(32), 1.MN/U(32) w wysokości 5%;
2) dla terenów oznaczonych symbolami 1.-3.U(32) w wysokości 30%;
3) dla terenów oznaczonych symbolami 1.-2.UT(32), 1.US(32), 2.US(32), 1.-2.U/ZU, 3.-7.US/ZU(32),
9.-12.US/ZU(32) w wysokości 20%;
4) dla terenów pozostałych w wysokości 1%

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

Zalacznik1-1sekcja.pdf
Zalacznik1-2sekcja.pdf
Zalacznik1-3sekcja.pdf
Zalacznik1-4sekcja.pdf
Zalacznik2-1sekcja.pdf
Zalacznik2-2sekcja.pdf
Zalacznik2-3sekcja.pdf
Zalacznik2-4sekcja.pdf
Zalacznik3-1sekcja.pdf
Zalacznik3-2sekcja.pdf
Zalacznik3-3sekcja.pdf
Zalacznik3-4sekcja.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/428/2013 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 42”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami):
1) dla terenów oznaczonych symbolami: 1-5.MN(42), 1.MN/U(42) oraz 3-5.MN/U(42)
w wysokości 5%;
2) dla terenu oznaczonego symbolem 2.US(42), 1-2.US/ZU(42) w wysokości 20%;
3) dla terenów pozostałych w wysokości 1%

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

Zalacznik1-1sekcja.pdf
Zalacznik1-2sekcja.pdf
Zalacznik1-3sekcja.pdf
Zalacznik1-4sekcja.pdf
Zalacznik1-5sekcja.pdf
Zalacznik1-6sekcja.pdf
Zalacznik1-7sekcja.pdf
Zalacznik1-8sekcja.pdf
Zalacznik1-9sekcja.pdf
Zalacznik1-10sekcja.pdf
Zalacznik1-11sekcja.pdf
Zalacznik1-12sekcja.pdf
Zalacznik1-13sekcja.pdf
Zalacznik1-14sekcja.pdf
Zalacznik1-15sekcja.pdf

 

mpzpUchwała nr XXXIV/345/2012 Rady Miasta Nowy Sącz z dnia 11 września 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 4” (teren złoża kopalin „BIELOWICE” w Nowym Sączu).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-25

 

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2012 r., poz. 647):
1) dla terenu oznaczonego symbolem MN(4) - w wysokości 5%;
2) dla terenu oznaczonego symbolem PG(4) - w wysokości 30%;
3) dla terenów pozostałych w wysokości 1%.

 

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/303/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 27”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związaną ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami):
1) dla terenów oznaczonych symbolami: 2-9.MNz (27), 1-3.MN (27), 5.MN(27), 7-9.MN(27), 1-
2.MN/U(27), 4.MN/U(27) - w wysokości 5%;
2) dla terenów oznaczonych symbolami U(27), 1.U(27) w wysokości 30%;
3) dla pozostałych terenów w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

ZalacznikNr 1.pdf

ZalacznikNr 1-1sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-2sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-3sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-4sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-5sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-6 sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-7sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-8sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-9sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-10sekcja.pdf

mpzpUchwała nr XXXII/304/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 52”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717, z późniejszymi zmianami):
1) dla terenu oznaczonego symbolem U/UC/P (52) oraz ZU(52) - w wysokości 30%;
2) dla terenów pozostałych w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

ZalacznikNr 1.pdf

ZalacznikNr 1-1sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-2sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-3sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-4sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-5sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-6sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-7sekcja.pdf
ZalacznikNr 1-8sekcja.pdf

mpzpUchwała nr XXV/249/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 45”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-18

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami):

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1-4 MN/U(45) w wysokości 5%;

2) dla terenów oznaczonych symbolem U/UC (45) w wysokości 30%;

3) dla terenów pozostałych w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik1-1sekcja.pdf
Zalacznik1-2sekcja.pdf

mpzpUchwała nr XXIV/242/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 35”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związaną ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami):

1) dla terenów oznaczonych symbolami: 1-6.MN(35), 1-3.MW(35), 1-12.U/MN(35), - w wysokości 5%;

2) dla terenów oznaczonych symbolami: 1.-4.U(35), 6.U(35), U/P(35), 1-3.P(35) w wysokości 30%;

3) dla pozostałych terenów w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

 

mpzpUchwała nr XXIV/241/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 7”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-19

Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę związaną ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami):

1) dla terenu oznaczonego symbolem MN(7), MW(7) i 1 - 2.MN/U(7) w wysokości 5%;

2) dla terenu oznaczonego symbolem 1.U(7) w wysokości 30%;

3) dla terenów pozostałych w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XV/142/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 43".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-25

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1-1sekcja.pdf
Załącznik1-2sekcja.pdf

mpzpUchwała nr XV/143/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza " Nowy Sącz - 47".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związaną ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, z późniejszymi zmianami) dla terenu oznaczonego symbolem US(47) w wysokości 10 %, dla terenów pozostałych w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

mpzpUchwała nr XI/119/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 48".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-01

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związaną ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717, z późniejszymi zmianami):

1) dla terenów oznaczonych symbolami 1-11.MN(48), 1-3.MW/MN(48), 1-10.MN/U(48) w wysokości 5 %;

2) dla terenów oznaczonych symbolami 1-2.U(48) i P/U(48) w wysokości 30 %;

3) dla pozostałych terenów w wysokości 1 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1-1sekcja.pdf
Zalacznik1-2sekcja.pdf
Zalacznik1-3sekcja.pdf
Zalacznik1-4sekcja.pdf
Zalacznik1-5sekcja.pdf
Zalacznik1-6sekcja.pdf
Zalacznik1-7sekcja.pdf
Zalacznik1-8sekcja.pdf
Zalacznik1-9sekcja.pdf
Zalacznik1-10sekcja.pdf
Zalacznik1-11sekcja.pdf
Zalacznik1-12sekcja.pdf

 

mpzpUchwała nr XI/118/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 24".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-01

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związaną ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717, z późniejszymi zmianami):

1) dla terenów oznaczonych symbolami: 5-14.MN(24), 16.MN(24), 24.MN(24), 30.MN(24), 36-37.MN(24), 39-59.MN(24), 1.U/MN(24), 4-10.U/MN(24), 1-2.MN/MW(24) i 1-2.U/MW(24) w wysokości 5 %;

2) dla terenów oznaczonych symbolami 1-2.U(24), 4.U(24), 8-11.U(24), 1.RU/U(24) w wysokości 30 %;

3) dla pozostałych terenów w wysokości 1 %.”

Zobacz treść planu (PDF)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

 

mpzpUchwała nr VI/58/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 32”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-17

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr LXXVII/738/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 37".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-06

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami):

1)dla terenów oznaczonych symbolem 1-6. MN(37) i 1-7. U/MN(37) w wysokości 5 %;

2)dla terenów oznaczonych symbolem 1-3. U(37), U/P(37), PG(37) w wysokości 30 %;

3)dla pozostałych terenów w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

Zalacznik1-1sekcja.pdf
Zalacznik1-2sekcja.pdf
Zalacznik1-3sekcja.pdf
Zalacznik1-4sekcja.pdf
Zalacznik1-5sekcja.pdf
Zalacznik1-6sekcja.pdf
Zalacznik1-7sekcja.pdf
Zalacznik1-8sekcja.pdf
Zalacznik1-9sekcja.pdf
Zalacznik1-10sekcja.pdf
Zalacznik1-11sekcja.pdf
Zalacznik1-12sekcja.pdf

mpzpUchwala nr LXXI/710/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 września 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza ,,Nowy Sącz - 38”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-30

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związaną ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami):

1)dla terenów oznaczonych symbolami 1-26MN(38) i 1-4U/MN(38) w wysokości 5%;

2)dla terenu oznaczonego symbolem U(38) w wysokości 10%;

3)dla pozostałych terenów w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

 

mpzpUchwała nr LXV/671/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 18 maja 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 39".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami):

1)dla terenów oznaczonych symbolami 1-14.MN(39), 1-5.MNz(39), 1-8.U/MN(39) w wysokości 5 %;

2)dla terenu oznaczonego symbolem U(39) w wysokości 30 %;

3)dla terenu oznaczonego symbolem MW/U(39) w wysokości 20 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf

Zalacznik1-1sekcja.pdf
Zalacznik1-2sekcja.pdf
Zalacznik1-3sekcja.pdf
Zalacznik1-4sekcja.pdf
Zalacznik1-5sekcja.pdf
Zalacznik1-6sekcja.pdf
Zalacznik1-7sekcja.pdf
Zalacznik1-8sekcja.pdf
Zalacznik1-9sekcja.pdf
Zalacznik1-10sekcja.pdf
Zalacznik1-11sekcja.pdf
Zalacznik1-12sekcja.pdf
Zalacznik1-13sekcja.pdf
Zalacznik1-14sekcja.pdf

 

mpzpUchwała nr LXIII/662/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-05

Zobacz treść planu (PDF)

mapa.pdf

mpzpUchwała nr LXIII/663/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 35”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-05

Zobacz treść planu (PDF)

mapa.pdf

mpzpUchwała nr LXIII/661/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza “Nowy Sącz - 23”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-05

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę jednorazowej opłaty związanej ze zmianą przeznaczenia terenów, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami):
1) dla terenów oznaczonych symbolem U/MN(23) w wysokości 5 %;
2) dla terenów oznaczonych symbolami U(23), U/P(23), UC/U(23) w wysokości 30 %;
3) dla pozostałych terenów w wysokości 1 %.

Zobacz treść planu (PDF)

mapa.pdf