Powiat oświęcimski

Uchwała Nr XXX/474/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nideckiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVIII/428/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. mjr Piotra Szewczyka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII/403/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Kętach z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVII/300/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sadowej i Ceglanej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/281/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVI/280/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Chemików

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/135/2019 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kęty

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/85/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Laskowa i Trzebieńczyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/84/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator dla obszaru Graboszyce i Grodzisko

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/248/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu w rejonie ul. Kamieniec

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLV/859/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr X/138/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/186/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic Zaborskiej i Batorego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/64/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/145/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/859/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kościeleckiej, ul. Pod Olszyną, ul. Zagrodowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VI/115/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ul. Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VII/35/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator dla obszaru Łowiczki i Rudze

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr V/27/19 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zator, dla obszaru miasta Zatora – etap B

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Osiek z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek

Zobacz treść planu (PDF).