Powiat tarnowski

Uchwała Nr XXIII/331/20 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno „Niedomice – cmentarz”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXV/214/2020 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Radłów „Wola Radłowska - złoża”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/216/2020 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz, obejmującego sołectwa: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu Nr XV/156/2020 z dnia 14 lutego 2020 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVIII/162/2020 Rady Gminy Gromnik z dnia 10 września 2020 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gromnik dla terenów nieruchomości położonych w miejscowości Chojnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIII.182.2020 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap B, C, D

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIII.183.2020 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 24 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów – etap A – część I

Zobacz treść planu (PDF).

Obwieszczenie Nr 1/2020 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu i rysunku jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/168/2020 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakliczyn w gminie Zakliczyn - ETAP A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XV/156/2020 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY WOJNICZ obejmującego sołectwa: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchosławice „Zawrocie” – ETAP A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wojnicz na obszarze miejscowości Wojnicz, uchwalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu Nr VIII/94/2019 z dnia 5 lipca 2019 roku

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr IX/110/2019 Rady Gminy Lisia Góra z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka przyjętego Uchwałą Nr VI/96/2007 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 24 kwietnia 2007 r. z późn. zm.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr VIII/94/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXII/177/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Wojnicz na obszarze miejscowości Wojnicz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/103/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla części miasta Tuchowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla części miejscowości Buchcice i Łowczów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/101/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla części miejscowości Jodłówka Tuchowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla części miejscowości Burzyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXXIX/379/2018 Rady Gminy Gromnik z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gromnik

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr LVI/393/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XLIX/394/18 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Ryglice na rok 2018

Zobacz treść planu (PDF).