Powiat tarnowski

mpzpUchwała nr XLIII/330/2014 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miasta Tuchowa - II etap zmiany


Data uchwalenia: 2014-01-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-25

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX/304/2013 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów, dla miejscowości Burzyn


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XX/140/2013 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice – Etap I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla terenów: 115.P1 i 116.KDD, położonych
w miejscowości Sikorzyce w wysokości 25%.

Zobacz treść planu (PDF)

 

 

mpzpUchwała nr XVI/113/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wietrzychowice – Etap I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-07

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem zmiany planu Uchwałą Nr XVI/113/2012 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia
29 sierpnia 2012 r. - w wysokości 10% dla terenów: 99.U położonego w miejscowości Jadowniki Mokre
i 72.U położonego w miejscowości Wietrzychowice.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Wietrzychowice z dnia 16 marca 2011r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY WIETRZYCHOWICE – ETAP I, obejmującej obszary we wsi Jadowniki Mokre, Wietrzychowice i Sikorzyce.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-29

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu - w wysokości 10% dla terenów w obszarze opracowania zmiany planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr XI / 99 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Szerzyny.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia, w wysokości 10%

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik 2

mpzpUchwała nr XI / 103 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Swoszowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik 2

mpzpUchwała nr XI / 100 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Ołpiny.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik 2

mpzpUchwała nr XI / 102 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Żurowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik 2

mpzpUchwała nr XI / 101 / 2011 Rady Gminy Szerzyny z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szerzyny dla wsi Czermna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia, w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załacznik 2

mpzpUchwała nr XXIII/281/13 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 16 maja 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-04

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr IX/94/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 16 września 2011r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-24

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu - w wysokości 3% dla terenów w obszarze opracowania zmiany planu.

Zobacz treść planu (PDF)

LADNA_POGLODOWA.jpg
LEKAWICA_POGLADOWA.jpg
POGORSKA_WOLA_POGLADOWA.jpg
SKRZYSZOW_POGLADOWA.jpg

mpzpUchwała nr XIII/152/12 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skrzyszów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-10

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z   tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w   związku z   uchwaleniem niniejszej zmiany planu, dla terenów znajdujących się w   obszarze zmiany planu - w   wysokości 5   %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

mpzpUchwała nr VII/69/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-23

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu - w wysokości 3% dla terenów w obszarze opracowania zmiany planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1.1
Załącznik 1.2
Załącznik 2

mpzpUchwała nr III/19/10 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY SKRZYSZÓW.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-02

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu - w wysokości 3% dla terenów w obszarze opracowania zmiany planu.

Zobacz treść planu (PDF)

RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 1 .JPG
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 2 .JPG
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 3 .JPG
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 4 .JPG
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 5 .JPG
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 6 .JPG
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 7 .JPG

mpzpUchwała nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Rzepiennik Strzyżewski przyjętego uchwałą nr XXVI/158/05 z dnia 15 lipca 2005r. (Dz. U. WM Nr 561 Poz. 3978).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem, w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf
Zalacznik9.pdf
Zalacznik10.pdf
Zalacznik11.pdf
Zalacznik12.pdf
Zalacznik13.pdf
Zalacznik14.pdf
Zalacznik15.pdf
Zalacznik16.pdf
Zalacznik17.pdf
Zalacznik18.pdf
Zalacznik19.pdf
Zalacznik20.pdf
Zalacznik21.pdf
Zalacznik22.pdf
Zalacznik23.pdf
Zalacznik24.pdf
Zalacznik25.pdf
Zalacznik26.pdf
Zalacznik27.pdf
Zalacznik28.pdf
Zalacznik29.pdf
Zalacznik30.pdf
Zalacznik31.pdf
Zalacznik32.pdf
Zalacznik33.pdf
Zalacznik34.pdf
Zalacznik35.pdf
Zalacznik36.pdf
Zalacznik37.pdf
Zalacznik38.pdf
Zalacznik39.pdf
Zalacznik40.pdf
Zalacznik41.pdf
Zalacznik42.pdf
Zalacznik43.pdf
Zalacznik44.pdf
Zalacznik45.pdf
Zalacznik46.pdf
Zalacznik47.pdf
Zalacznik48.pdf
Zalacznik49.pdf
Zalacznik50.pdf
Zalacznik51.pdf
Zalacznik52.pdf
Zalacznik53.pdf
Zalacznik54.pdf
Zalacznik55.pdf
Zalacznik56.pdf
Zalacznik57.pdf
Zalacznik58.pdf
Zalacznik59.pdf
Zalacznik60.pdf
Zalacznik61.pdf
Zalacznik62.pdf
Zalacznik63.pdf
Zalacznik64.pdf

 

mpzpUchwała nr XX/169/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY PLEŚNA.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-28

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem I zmiany planu dla terenów VIII-34MN, VIII-35MN, VIII-36MN i VIII-5U(p)
w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XX/170/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 14 września 2012r. w sprawie II zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego GMINY PLEŚNA.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-09-27

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem II zmiany planu dla terenów II-1PE/ZZ, II-1PE, II-40RZ i II-41RZ/ZZ
w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIV/260/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gromnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-25

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawek służących naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku na poziomie:

1) dla terenów zabudowy usługowej – 10%,

2) dla terenów zabudowy przemysłowej, górniczych, terenów zabudowy produkcyjno-usługowej oraz dla terenów obsługi ruchu drogowego (stacji paliw, napraw, diagnostyki i złomowania pojazdów) – 15%,

3) dla pozostałych terenów – 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 3.1(tabela)
Załącznik 3.2(tabela)

mpzpUchwała nr XIII/131/2011 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zakliczyn, gm. Zakliczyn, w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 554/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-05

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik2.pdf