Powiat Kraków

mpzpUchwała nr CXII/1698/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Św. Jacka - Twardowskiego”.


Data uchwalenia: 2014-07-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr CXII/1699/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Błonia Krakowskie”.


Data uchwalenia: 2014-07-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XCVII/1452/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Czyżówka”


Data uchwalenia: 2014-02-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XCVII/1451/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zakopiańska - Zawiła”


Data uchwalenia: 2014-02-19
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXXIX/1183/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lubomirskiego – Beliny – Prażmowskiego”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2013-07-18

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

Kraków - geoportal

mpzpObwieszczenie Rady Miasta Krakowa z dnia 23 października 2013r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXXXIII/817/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „III Kampus UJ – Wschód”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-22

Zobacz treść planu (PDF).

 Kraków - geoportal

mpzpUchwała nr LXXIX/1182/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice-Wschód”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Zobacz treść planu (PDF).


ZalacznikIV.pdf
ZalacznikI.pdf
ZalacznikII.pdf
ZalacznikIII.pdf

Kraków - geoportal

mpzpUchwała nr LXXVII/1124/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prokocim – Bieżanowska”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-10

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

Kraków - geoportal

mpzpuchwała nr LXXVII/1130/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Cmentarza Podgórskiego”


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2013-07-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik1.pdf

Kraków - geoportal

mpzpUchwała nr LXXIX/1184/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Małe Błonia”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-19

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Kraków - geoportal

mpzpUchwała nr XC/1325/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rajsko”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-29

Zobacz treść planu (PDF).

 Kraków - geoportal

mpzpUchwała nr LXXXI/1239/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Polana Żywiecka”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-26

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu - 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 Kraków - geoportal

mpzpUchwała nr LXXXI/1240/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bulwary Wisły”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-27

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, ustala się dla wszystkich terenów objętych granicami planu w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 Kraków - geoportal

mpzpUchwała nr LXXXI/1237/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy XX Pijarów”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

 Kraków - geoportal

mpzpUchwała nr LXXXIII/1262/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony – Północ”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-04

Zobacz treść planu (PDF)

 Kraków - geoportal

mpzpUchwała nr LXXXVIII/1306/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Kalwaryjska ”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-21

Zobacz treść planu (PDF).

 Kraków - geoportal

mpzpUchwała nr XC/1326/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Podgórze – Wzgórze Lasoty ”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-03

Zobacz treść planu (PDF).

 Kraków - geoportal

mpzpUchwała nr XXI/243/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice - Wschód”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-09

Zobacz treść planu (PDF)

1_SWOSZ_WSCH_PROJEKT_PLANU_UCHWALA_150dpi.pdf
2_SWOSZ_WSCH_PROJEKT_PLANU_WOD_KAN_UCHWALA_150dpi.pdf
3_SWOSZ_WSCH_EL_GAZP_UCHWALA_150dpi.pdf

SKOROWIDZ_SEKCJI_ZAŁ_1.tif

1-001.tif
1-002.tif
1-003.tif
1-004.tif
1-005.tif
1-006.tif
1-007.tif
1-008.tif
1-009.tif
1-010.tif
1-011.tif
1-012.tif
1-013.tif
1-014.tif
1-015.tif
1-016.tif
1-017.tif
1-018.tif
1-019.tif
1-020.tif
1-021.tif
1-022.tif
1-023.tif
1-024.tif
1-025.tif
1-026.tif
1-027.tif
1-028.tif
1-029.tif
1-030.tif
1-031.tif
1-032.tif
1-033.tif
1-034.tif
1-035.tif
1-036.tif
1-037.tif
1-038.tif
1-039.tif
1-040.tif
1-041.tif
1-042.tif
1-043.tif
1-044.tif
1-045.tif

SKOROWIDZ_SEKCJI_ZAŁ_2.tif

2-001.tif
2-002.tif
2-003.tif
2-004.tif
2-005.tif
2-006.tif
2-007.tif
2-008.tif
2-009.tif
2-010.tif
2-011.tif
2-012.tif
2-013.tif
2-014.tif
2-015.tif
2-016.tif
2-017.tif
2-018.tif
2-019.tif
2-020.tif
2-021.tif
2-022.tif
2-023.tif
2-024.tif
2-025.tif
2-026.tif
2-027.tif
2-028.tif
2-029.tif
2-030.tif
2-031.tif
2-032.tif
2-033.tif
2-034.tif
2-035.tif
2-036.tif
2-037.tif
2-038.tif
2-039.tif
2-040.tif
2-041.tif
2-042.tif
2-043.tif
2-044.tif
2-045.tif

SKOROWIDZ_SEKCJI_ZAŁ_3.tif

3-001.tif
3-002.tif
3-003.tif
3-004.tif
3-005.tif
3-006.tif
3-007.tif
3-008.tif
3-009.tif
3-010.tif
3-011.tif
3-012.tif
3-013.tif
3-014.tif
3-015.tif
3-016.tif
3-017.tif
3-018.tif
3-019.tif
3-020.tif
3-021.tif
3-022.tif
3-023.tif
3-024.tif
3-025.tif
3-026.tif
3-027.tif
3-028.tif
3-029.tif
3-030.tif
3-031.tif
3-032.tif
3-033.tif
3-034.tif
3-035.tif
3-036.tif
3-037.tif
3-038.tif
3-039.tif
3-040.tif
3-041.tif
3-042.tif
3-043.tif
3-044.tif
3-045.tif

 

mpzpUchwała nr LXXVI/1105/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ugorek – Wschód”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-19

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr LXXVII/1130/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Cmentarza Podgórskiego”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-18

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf