Powiat nowotarski

Uchwała Nr XXXI/282/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/178/2020 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWA BIAŁA - Pod Brzegiem

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/181/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowina - Osiedle w Gminie Raba Wyżna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/182/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Harkabuz w Gminie Raba Wyżna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/183/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna w Gminie Raba Wyżna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/184/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rokiciny Podhalańskie w Gminie Raba Wyżna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/185/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sieniawa w Gminie Raba Wyżna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/186/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Podsarnie w Gminie Raba Wyżna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXI/187/2020 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVII/197/2020 Rady Gminy Jabłonka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka, dla obszaru „Jabłonka-90”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVIII/256/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/277/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVIII/257/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/278/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXVIII/258/20 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ochotnica Dolna uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/280/17 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 września 2017 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXV/182/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr LIII/365/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 28 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 9 października 2018 roku poz. 6775).

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIII/245/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 25.I (Zielona)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XIX/174/20 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Tylka, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/243/2006 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 maja 2006 roku (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 521 z dnia 28 sierpnia 2006 r., poz. 3283)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka nr 4820

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXIV/171/2020 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ZASKALSKIE 4", przyjętego Uchwałą Nr XLVII/329/2018 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 25 kwietnia 2018 r. poz 3306)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXII/228/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 21 (Obszar lotniska wraz z otoczeniem)

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała Nr XXII/229/2020 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 (Dział)

Zobacz treść planu (PDF).