Powiat nowotarski

mpzpUchwała nr XLIV/380/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 16.


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-16

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr II SA/Kr 1185/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011r. w sprawie ze skargi J.S. na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 29 marca 2011 r. Nr VI/48/2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Data uchwalenia: 2011-10-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr II SA/Kr 973/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 września 2012r. w sprawie ze skargi J. S. na uchwałę Rady Gminy Krościenko n/ Dunajcem z dnia 29 marca 2011 r. Nr VI/48/2011 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko -Toporzysko


Data uchwalenia: 2012-09-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX-348/14 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 6 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapsze Niżne”, w obrębie działki ew. nr 6914/2 położonej w miejscowości Łapsze Wyżne


Data uchwalenia: 2014-03-6
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-19

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/349/2014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 22 (Centrum)


Data uchwalenia: 2014-03-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-17

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVII/291/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz. 950)


Data uchwalenia: 2014-03-3
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/307/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk


Data uchwalenia: 2014-02-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/306/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej sołectwa: Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna


Data uchwalenia: 2014-02-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LI/305/2014 Rady Gminy Jabłonka z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka


Data uchwalenia: 2014-02-7
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-26

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLV/283/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działki Nr 869/21, 869/22, 844/8 obr. 1 przy ul. Skotnickiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-06

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIII/268/2013 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Łąkcica”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/156/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 160 poz. 1023 z dnia 18.03.2005 r.).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXVIII/296/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Pyzówka 17, przyjętego uchwałą Nr IX/88/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 151/08, poz. 929 z dnia 5 marca 2008 r.)”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-07

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXVIII/295/2013 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Targ w terenach przeznaczonych do zainwestowania – obszar Waksmund 20A, 20B”, przyjętego uchwałą Nr IX/91/07 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 29 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 154/08, poz. 932 z dnia 5 marca 2008 r.) i zmienionego uchwałą Nr XL/422/10 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 596, poz. 4696 z dnia 22 listopada 2010 r.) oraz uchwałą Nr XV/136/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 10 maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2469 z dnia 18 maja 2012 r.)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-07

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr LVII/390/10 Rady Miasta Rabka-Zdrój z dnia 31 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Rabka-Zdrój.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-05

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się dla wszystkich terenów objętych ustaleniami planu w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2
Zalacznik3
schemat rozmieszczenia sekcji

.01_legenda_strona_1
01_legenda_strona_2
01_legenda_strona_3
02_strony 1-6
03_strony 7-14
04_strony 15-22
05_strony 23-30
sekcja.06_strony 31-40
07_strony 41-50
08_strony 51-62
09_strony 63-66
10_strony 67-76

11_strony 77-88
12_strony 89-98
13_strony 99-106
14_strony 107-116
15_strony 117-126
16_strony 127-134
17_strony 135-147
18_strony 148-157
19_strony 158-165
20_strony 166-173

21_strony 174-181
22_strony 182-188
23_strony 189-196
24_strony 197-204
25_strony 205-212
26_strony 213-221
27_strony 222-229
28_strony 230-237
s29_strony 238-245
30_strony 246-253

31_strony 254-265
32_strony 266-272
33_strony 273-280
34_strony 281-288
35_strony 289-296
36_strony 297-302
37_strony 303-307
38_strony 308-315
39_strony 316-323
40_strony 324-331

41_strony 332-339
42_strony 340-345
43_strony 346-353
44_strony 354-361
45_strony 362-369
46_strony 370-373
47_strony 374-380
48_strony 381-389
49_studium_strona. 1
49_studium_strona. 2

 

mpzpUchwała nr VI / 21 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 lutego 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa: Chyżne, Lipnica Mała, Orawka, Podwilk.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-23

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik Nr 1_Str. 1 Strona tytulowa z legenda.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 9 Lipnica Mala 1.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.10 Lipnica Mala 2.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.11 Lipnica Mala 3,4.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.12 Lipnica Mala 5.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.13 .Lipnica Mala 6.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.14 Lipnica Mala 7,8.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.15 Lipnica Mala 9.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.16 Lipnica Mala 10.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.17 Lipnica Mala 11,12.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.18 Lipnica Mala 13.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.19 Lipnica Mala 14.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.20 Lipnica Mala 15,16.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.21 Lipnica Mala 17,18.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.22 Lipnica Mala 19.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.23 Lipnica Mala 20.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.24 Lipnica Mala 21,22,23.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.25 Lipnica Mala 24.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.26 Lipnica Mala 25.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.27 Lipnica Mala 26,27.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.28 Lipnica Mala 28.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.29 Lipnica Mala 29,30,31.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.30 Lipnica Mala 32.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.31 Lipnica Mala 33.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.32 Lipnica Mala 34.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.33 Lipnica Mala 35.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.34 Lipnica Mala 36,37.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.35 Lipnica Mala 38.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.36 Lipnica Mala 39.jpg

Zalacznik Nr 1_Str.53 Podwilk 3.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.54 Podwilk 4.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.55 Podwilk 5.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.56 Podwilk 6.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.57 Podwilk 7.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.58 Podwilk 8.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.59 Podwilk 9.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.60 Podwilk 10.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.61 Podwilk 11.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.62 Podwilk 12.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.63 Podwilk 13.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.64 Podwilk 14.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.65 Podwilk 15.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.66 Podwilk 16.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.67 Podwilk 17.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.68 Podwilk 18.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.69 Podwilk 19.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.70 Podwilk 20.jpg

Zalacznik Nr 1_Str.37 Orawka 2.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.38 Orawka 3.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.39 Orawka 4.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.40 Orawka 5.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.41 Orawka 6.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.42 Orawka 7.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.43 Orawka 8.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.44 Orawka 9.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.45 Orawka 10.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.46 Orawka 11,12.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.47 Orawka 13.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.48 Orawka 14,15.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.49 Orawka 16.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.50 Orawka 17.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.51 Orawka 18.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.52 Orawka 19.jpg

Zalacznik Nr 1_Str. 2 Chyzne 2.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 3 Chyzne 3,4,10.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 4 Chyzne 5.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 5 Chyzne 6.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 6 Chyzne 7.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 7 Chyzne 8.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 8 Chyzne 9.jpg

Zalacznik Nr 1_Str.71 Legenda_Studium.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.72 Chyżne_Studium.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.73 Lipnica Mała_Studium.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.74 Orawka, Podwilk_Studium.jpg

mpzpUchwała nr VI / 23 / 2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka, w części obejmującej sołectwa Zubrzyca Dolna i Zubrzyca Górna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-24

Zobacz treść planu (PDF)

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, ustala się w wysokości 10 %.

 

Zalacznik Nr 1_Str. 1 Strona tytułowa z legenda.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 2 Zubrzyca Dolna 1,2.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 3 Zubrzyca Dolna 3.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 4 Zubrzyca Dolna 4,5.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 5 Zubrzyca Dolna 6.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 6 Zubrzyca Dolna 7.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 7 Zubrzyca Dolna 8.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 8 Zubrzyca Dolna 9.jpg
Zalacznik Nr 1_Str. 9 Zubrzyca Dolna 10.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.10 Zubrzyca Dolna 11.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.11 Zubrzyca Dolna 12.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.12 Zubrzyca Dolna 13.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.13 Zubrzyca Dolna 14.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.14 Zubrzyca Dolna 15.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.15 Zubrzyca Dolna 16.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.16 Zubrzyca Dolna 17.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.17 Zubrzyca Dolna 18.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.18 Zubrzyca Dolna 19.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.19 Zubrzyca Dolna 20.jpg

Zalacznik Nr 1_Str.20 Zubrzyca Gorna 6.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.21 Zubrzyca Gorna 7.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.22 Zubrzyca Gorna 8.jpg
Zalącznik Nr 1_Str.23 Zubrzyca Gorna 9.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.24 Zubrzyca Gorna 10.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.25 Zubrzyca Gorna 11,12.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.26 Zubrzyca Gorna 13.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.27 Zubrzyca Gorna 14.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.28 Zubrzyca Gorna 15,16.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.29 Zubrzyca Gorna 17.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.30 Zubrzyca Gorna 18.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.31 Zubrzyca Gorna 19.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.32 Zubrzyca Gorna 20,21.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.33 Zubrzyca Gorna 22,23.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.34 Zubrzyca Gorna 24.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.35 Zubrzyca Gorna 26.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.36 Zubrzyca Gorna 27,28.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.37 Zubrzyca Gorna 29.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.38 Zubrzyca Gorna 30.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.39 Zubrzyca Gorna 31.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.40 Zubrzyca Gorna 32.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.41 Zubrzyca Gorna 33,34.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.42 Zubrzyca Gorna 35.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.43 Zubrzyca Gorna 36.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.44 Legenda_Studium.jpg
Zalacznik Nr 1_Str.45 Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Gorna_Studium.jpg

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – część działki Nr 4127/1 obr. 1 przy ul. Aleja Parkowa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-24

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenu MN - 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVIII/224/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1282 obr. 1 przy ul. Park Dolny.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-24

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenu MP - 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1234 obr. 1 przy ul. Park Dolny.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-24

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenu MN/UZ - 5%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVIII/228/2013 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działki Nr 3844, 3845, 3846, 3847 obr. 1 przy ul. Pod Sadami.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-23

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenu MN - 5%, dla terenu ZN 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg