Powiat Tarnów

mpzpUchwała nr LIII/686/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie torów kolejowych relacji Tarnów – Szczucin oraz ulic: Mościckiego, Rolniczej i Jastruna


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/444/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXVIII/443/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Zbylitowska Góra, Koszyce Wielkie i Zgłobice w części dotyczącej miejscowości Zbylitowska Góra.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXV/391/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Radlna na obszarze Gminy Tarnów


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-18

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIII/590/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położonego w centralnej części miasta Tarnowa terenu wyznaczonego ulicami: Szpitalną, Słoneczną, Błogosławionego Księdza Romana Sitko, Józefa Poniatowskiego, Franciszka Żwirki, Prostopadłą, Józefa Dwernickiego, Cegielnianą i Bitwy pod Cedynią.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-14

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XLI/573/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Osiedla Dąbrówka” w Tarnowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XI/133/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarnowa w rejonie ulic Jana Pawła II i Błonie oraz lasu Lipie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-25

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr XI/131/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa dla terenu położonego pomiędzy ulicą Niedomicką, torami kolejowymi Tarnów – Szczucin i granicą administracyjną miasta.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-25

Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.pdf
Załacznik4.pdf

mpzpUchwała nr XI/132/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w dzielnicy Miasta Tarnowa – Koszyce, wyznaczonego ul. Krakowską, Kąpielową i wałem rzeki Białej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-25

Renta planistyczna:

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

mpzpUchwała nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie ulicy Równej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf

mpzpUchwała nr LII/660/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie byłej strefy Zakładów Azotowych.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości wszystkich nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr LII/659/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę opłat od wzrostu wartości wszystkich nieruchomości z tytułu uchwalenia planu w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/590/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położonego w centralnej części miasta Tarnowa terenu wyznaczonego ulicami: Szpitalną, Słoneczną, Błogosławionego Księdza Romana Sitko, Józefa Poniatowskiego, Franciszka Żwirki, Prostopadłą, Józefa Dwernickiego, Cegielnianą i Bitwy pod Cedynią.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-14

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLI/573/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Dąbrówka” w Tarnowie


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XXXIX/552/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Tarnowie w rejonie ulic Lwowska, Okrężna, Rzędzińska.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-24

Zobacz treść planu (PDF)

 

mpzpUchwała nr XXXIX/551/2013 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 12 września 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowa „CZYSTA II” w rejonie ulic Mościckiego i Czystej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-24

Zobacz treść planu (PDF)