mpzpUchwała nr LIII/686/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miasta Tarnowa w rejonie torów kolejowych relacji Tarnów – Szczucin oraz ulic: Mościckiego, Rolniczej i Jastruna


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-08-01

Zobacz treść planu (PDF).