66 planów oznaczono "Mszana Dolna"

Wyników 1 - 30 z 66

MPZP Raba Niżna - zmiana 23.06.2014

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XLVII/516/2014 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.


Data uchwalenia: 2014-06-23
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Mszana Dolna - zmiana 13.12.2013

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XLIII/301/2013 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszana Dolna


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-31

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olszówka (data publikacji: 2013-01-09)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXX/330/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-09

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łostówka (data publikacji: 2013-01-09)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXX/329/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-09

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Raba Niżna (data publikacji: 2013-01-08)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXX/331/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała (data publikacji: 2013-01-08)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXX/328/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasina Wielka (data publikacji: 2013-01-08)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXX/327/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała (data publikacji: 2012-10-16)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXVI/272/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Raba Niżna (data publikacji: 2012-10-16)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXVI/275/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olszówka (data publikacji: 2012-10-11)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXVI/274/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łostówka (data publikacji: 2012-10-11)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXVI/273/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasina Wielka (data publikacji: 2012-10-11)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXVI/271/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-11

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 647) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olszówka (data publikacji: 2012-05-16)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXI/224/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-05-16

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których stanowi przepis art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   późn. zm.) – w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łostówka (data publikacji: 2012-04-26)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XX/217/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mszana Górna II (data publikacji: 2012-01-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XVIII/185/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Zobacz treść planu (PDF)

Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łętowe II (data publikacji: 2012-01-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XVIII/184/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasina Wielka II (data publikacji: 2012-01-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XVIII/183/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Raba Niżna (data publikacji: 2012-01-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XVIII/182/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których stanowi przepis art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) – w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olszówka (data publikacji: 2012-01-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XVIII/181/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których stanowi przepis art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) – w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mszana Górna (data publikacji: 2012-01-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XVIII/180/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których stanowi przepis art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) – w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łętowe (data publikacji: 2012-01-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XVIII/179/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których stanowi przepis art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) – w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała (data publikacji: 2012-01-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XVIII/178/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których stanowi przepis art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) – w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasina Wielka (data publikacji: 2012-01-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XVIII/177/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których stanowi przepis art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) – w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubomierz II (data publikacji: 2012-01-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XVIII/176/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których stanowi przepis art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) – w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubomierz (data publikacji: 2012-01-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XVIII/175/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Zobacz treść planu (PDF)

Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Glisne (data publikacji: 2012-01-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XVIII/174/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Glisne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-01-25

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o   których stanowi przepis art. 36 ust. 4   ustawy z   dnia 27 marca 2003 roku o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   póź. zm) – w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik2.pdf
Akt_reczny.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasina Wielka (data publikacji: 2011-08-24)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XI/107/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-24

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubomierz (data publikacji: 2011-08-24)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XI/109/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-24

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łętowe (data publikacji: 2011-08-24)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XI/110/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-24

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Załącznik5.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała (data publikacji: 2011-08-24)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XI/108/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-24

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


EasyTagCloud v2.4 Free