40 planów oznaczono "Nadarzyn"

Wyników 1 - 30 z 40

MPZP Młochów - rejon parku

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XLIV/445/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon parku.


Data uchwalenia: 2014-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nadarzyn - rejon "Stasinek"

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XXIX/317/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn - rejon „Stasinek”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.docx
Zalacznik3.docx


MPZP Kajetany - działka 181/2

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XXV/260/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 181/2 we wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Nadarzyn

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XXV/259/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc


MPZP Wolica - ulica Zielona

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XXII/224/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica w Gminie Nadarzyn – rejon ul. Zielonej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Nadarzyn - rejon Rowu Marysińskiego

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XXII/223/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w Gminie Nadarzyn - rejon ”Rowu Marysińskiego”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Nadarzyn – Etap I

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XXII/221/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w gminie Nadarzyn – Etap I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-04

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc


MPZP Nadarzyn - rejon Urzędu Gminy

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XXII/220/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nadarzyn w gminie Nadarzyn - rejon Urzędu Gminy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-16

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Walendów - Stawy Walendowskie

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XX/201/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Walendów w gminie Nadarzyn - rejon ‘’ Stawy Walendowskie ‘’.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Rusiec przy ul. Głównej

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XX/199/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rusiec przy ul. Głównej w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Rusiec przy ul. Majowej

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XX/198/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rusiec przy ul. Majowej w gminie w Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Młochów - Żabieniec

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XX/197/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Młochów - rejon „Żabieniec” w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Rozalin

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XX/195/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozalin w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc


MPZP Kobyłka - Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz oraz ul. Żytnia

Kategoria: gm. Kobyłka

mpzpUchwała nr XV/160/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli: Nadarzyn, Stefanówka i Grabicz w Kobyłce oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki ew. nr 330 obręb 42 przy ul. Żytniej w Kobyłce.


Data uchwalenia: 2012-03-29
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-17

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Strzeniówka

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr XVI/150/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Urzut (opublikowano: 2011-08-11)

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr VIII/55/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Urzut w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-11

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Kajetany – przy Trasie Katowickiej

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany – przy Trasie Katowickiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Walendów - Brzozowa

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr IX/76//2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/510/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walendów - Brzozowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf


MPZP Parole

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr IX/71/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Parole w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Wolica – przy Trasie Katowickiej

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr IX/75/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica – przy Trasie Katowickiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Rusiec przy ulicy Żwirowej i Radarowej

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr IX/72/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusiec przy ulicy Żwirowej i Radarowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Rusiec

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr IX/73/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusiec w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc


MPZP Rusiec (opublikowano: 2011-08-08)

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr IX/74/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusiec w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Kajetany – przy Trasie Katowickiej (opublikowano: 2011-08-02)

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany – przy Trasie Katowickiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Nadarzyn (opublikowano: 2011-08-02)

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nadarzyn w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Nadarzyn przy ulicy Żółwińskiej

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nadarzyn przy ulicy Żółwińskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Stara Wieś (opublikowano: 2011-08-02)

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr VIII/54/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stara Wieś w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc


MPZP Młochów (opublikowano: 2011-08-02)

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Młochów w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Wolica – przy ulicy Ogrodniczej

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr VIII/56/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica – przy ulicy Ogrodniczej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Wolica

Kategoria: gm. Nadarzyn

mpzpUchwała nr VIII/57/2011 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica w gminie Nadarzyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


EasyTagCloud v2.4 Free