39 planów oznaczono "Strzelin"

Wyników 1 - 30 z 39

MPZP Strzelin - dz. nr 31 AM 26

Kategoria: gm. Strzelin

mpzpUchwała nr L/452/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzelin - dz. nr 31 AM 26”


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-14

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Strzelij - Krzepicka II

Kategoria: gm. Strzelin

mpzpUchwała nr XLVIII/430/13 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzelin – Krzepicka II”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin - działka nr 14 AM 26

Kategoria: gm. Strzelin

mpzpUchwała nr XLV/394/13 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzelin (dz. 14 AM 26)


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin, dla części miejscowości Gębczyce (dz. nr 167, 176/2, 231/1), (zmiana)

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XLII/361/13 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/324/13 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gębczyce (dz. nr 167, 176/2, 231/1).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin, dla części miejscowości Gębczyce (dz. nr 167, 176/2, 231/1)

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XXXIX/324/13 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gębczyce (dz. nr 167, 176/2, 231/1).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załączniki 1 i 2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szczawin (dz. 232/1 A.M. 1)

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XL/353/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Szczawin (dz. 232/1 A.M. 1).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-13
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

1. Dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy układu komunikacyjnego (KDD 1/2) oraz infrastruktury technicznej (TIk) - w wysokości 0 %.

2. Dla pozostałych terenów - w wysokości 5 %.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żeleźnik

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XL/356/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żeleźnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-27
 
Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, U, PE.

2. Dla pozostałych terenów oraz nieruchomości będących własnością Gminy Strzelin, powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Karszówek

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XL/355/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Karszówek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-13
 
Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, U, PE.

2. Dla pozostałych terenów oraz nieruchomości będących własnością Gminy Strzelin, powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biedrzychów

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XL/352/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Biedrzychów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-13
 
Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, MM, MU, U.

2. Dla pozostałych terenów oraz nieruchomości będących własnością Gminy Strzelin, powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kuropatnik (opublikowano: 2010-08-10)

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XL/354/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuropatnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-10
 
Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości: Dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy układu komunikacyjnego (KDL 1/2, KDD 1/2) oraz infrastruktury technicznej (E, ITw, ITp) - w wysokości 0 %. Dla pozostałych terenów - w wysokości 5 %.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trześnia (opublikowano: 2010-08-19)

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XLIII/393/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-19
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5 %.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szczodrowice

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XLVI/430/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szczodrowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-13
 
Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, MW, U, P/U, RM, KDw.

2. Dla pozostałych terenów oraz nieruchomości będących własnością Gminy Strzelin, powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzegów

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XLVI/429/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzegów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-13
 
Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, MU, U, P/U, RM, KDw.

2. Dla pozostałych terenów oraz nieruchomości będących własnością Gminy Strzelin, powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Okulickiego

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XLVIII/455/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin - Okulickiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-13
 
Renta planistyczna:

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5 %.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Karszów

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XLVIII/454/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Karszów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-13
 
Renta planistyczna:

Na terenie, o którym mowa w ust. 1, stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin – Ząbkowicka

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr VI/35/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin – Ząbkowicka II.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-03-22
 
Renta planistyczna:
 
Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenu oznaczonego symbolem P.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzelin – Bolka I Świdnickiego

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr VII/49/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzelin – Bolka I Świdnickiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-08
 
Renta planistyczna:
 
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szczawin (opublikowano: 2011-07-13)

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Szczawin.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-13
 
Renta planistyczna:
 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości:

1) dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy układu komunikacyjnego (KDD 1/2) w wysokości 1 %;

2) dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - w wysokości 5 %.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gęsiniec

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr IX/86/11 Rady Miasta i Gminy Strzelin z dnia 31 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GĘSINIEC "C".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-15
 
Renta planistyczna:
 
Na terenie objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość stawki procentowej 5%.

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trześnia

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XI/101/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 czerwca 2011r. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości TRZEŚNIA.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-03
 
Renta planistyczna:
 

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenu RM.

2. Dla pozostałych terenów powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dębniki (opublikowano: 2011-08-03)

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XI/102/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości DĘBNIKI.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-03
 
Renta planistyczna:
 

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów MN, KDw.

2. Dla pozostałych terenów oraz nieruchomości będących własnością Gminy Strzelin, powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.


Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kuropatnik

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp uchwała nr XL/354/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuropatnik


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-10

Zobacz treść planu (PDF).


Załącznik nr. 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chociwel

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XXIX/258/09 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chociwel.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-04

Renta planistyczna:

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stawki procentowe, o których mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości określonej dla terenów:

1) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,

2) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MM,

3) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MW,

4) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U,

5) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem US,

6) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP,

7) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL,

8) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem P,

9) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R,

10) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem RU,

11) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDg, KDz, KDl, KDd,

12) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem Kp,

13) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KDw,

14) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem KS,

15) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem E, 

16) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem K,

17) 0% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem W.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pławna (opublikowano: 2010-04-13)

Kategoria: gm. Strzelin

mpzp Uchwała nr XXXVII/341/09 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci miejscowości Pławna.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-13

Renta planistyczna:

1. Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%, dla terenów RM.

2. Dla pozostałych terenów powyższą stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).