mpzp Uchwała nr XXXIX/324/13 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gębczyce (dz. nr 167, 176/2, 231/1).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-08
 
Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załączniki 1 i 2

 

Załączniki
Download this file (Zalacznik1 i 2.jpg)Zalacznik1 i 2.jpg[ ]1053 kB