Powiat kłodzki

Uchwała nr III/28/19 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Bukowej, Górskiej i Słonecznej w mieście Szczytna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/29/19 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą krajową nr 8 a ul. Bukową oraz przy ul. Sienkiewicza w mieście Szczytna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXII/547/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Międzygórze, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXIII/419/2018 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wojtówka zatwierdzonego uchwałą nr XIII/160/03 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 września 2003 r

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 380/XLI/17 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Bożkowskiej w Nowej Rudzie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/218/17 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu eksploatacji złoża melafiru „Tłumaczów Gardzień I”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 267/VII/2017 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wojbórz, zawartego w granicach działki ewidencyjnej nr 459 AM.4

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVII/269/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy rzece Nysie Kłodzkiej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 257/VII/2016 Rady Gminy Kłodzko z dnia 21 grudnia 2016r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej, położonego we wsi Szalejów Górny.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/102/15 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju "Stary Zdrój obszar A - Lasy" część nr 2.

Zobacz treść planu (PDF).