Powiat kłodzki

Uchwała nr XXIX/202/20 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Stary Gierałtów – gmina Stronie Śląskie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/222/20 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu miasta Radków w rejonie ul. Osiedle Robotnicze oraz ul. Leśnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/180/2020 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Radochów zatwierdzonego uchwałą nr LI/325/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIII/276/2020 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Niedźwiedna w granicach miasta Bystrzyca Kłodzka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIII/172/2020 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lądka-Zdroju obręb Stary Zdrój

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/137/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie Jodłów, gmina Międzylesie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/138/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębie miasta Międzylesie, gmina Międzylesie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/139/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Domaszków, gmina Międzylesie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/140/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Gajnik, gmina Międzylesie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/141/2020 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Jaworek, gmina Międzylesie

Zobacz treść planu (PDF).