Powiat zgorzelecki

mpzpUchwała nr LXXXVI/1147/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Porajów.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr 313/2014 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Kostrzyna i dla części obrębu geodezyjnego Ręczyn, gmina Zgorzelec z przeznaczeniem pod Farmę Wiatrową.


Data uchwalenia: 2014-02-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr 387/2014 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu w rejonie Alei Ujazdowskiej


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr LXXVII/1063/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i w gminie Bogatynia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-24

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LXXII/1034/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Bogatynia – obszar planistyczny A


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LXXII/1032/13 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 27 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie wsi Lutogniewice i Krzewina


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXXIX/232/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 108/3 i 108/4 położonych w Pieńsku obr. IV.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-30

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy „Pieńsk”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVIII/224/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Dłużyna Górna i Strzelno.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-09

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzp Uchwała nr 333/2013 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Północ w Zgorzelcu w rejonie ulic: Henrykowskiej, Bolesławieckiej, Poluszyńskiego, Lubańskiej i Wróblewskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-09

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1