Powiat zgorzelecki

Uchwała nr 30/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego w obszarze Śródmieścia w Zgorzelcu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 31/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu położonego przy ul. Słowiańskiej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 32/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Słowiańskiej w Dzielnicy Północ w Zgorzelcu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 22/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów, gmina Zgorzelec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 21/18 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Jędrzychowice, Żarska Wieś, Pokrzywnik, gmina Zgorzelec dla zespołu parków wiatrowych Zgorzelec – Pieńsk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 271/17 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jerzmanki, Gmina Zgorzelec – Obszar A.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LI/442/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie centrum miasta Bogatynia - obszar 2a

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 536/XXVI/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Czerwona Woda

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 20/15 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kunów.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/31/14 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej położonej w obrębie wsi Bratków, Lutogniewice i Działoszyn

Zobacz treść planu (PDF).