Powiat zgorzelecki

Uchwała nr XLIX/311/20 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście Bogatynia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/147/2020 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pieńsk

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 150/20 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Tylice, gmina Zgorzelec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 144/2020 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu, zatwierdzonego uchwałą nr175/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2016 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/113/2020 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Pieńska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 96/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jędrzychowice, Gmina Zgorzelec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 83/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Łagów i części obrębu geodezyjnego Jerzmanki, Gmina Zgorzelec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 82/19 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów, gmina Zgorzelec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/87/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych obszarów w mieście i gminie Bogatynia - obszary 2 i 3

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIII/83/19 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia – terenu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w rejonie wsi Opolno-Zdrój

Zobacz treść planu (PDF).