Powiat bolesławiecki

Uchwała nr III/16/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Nowogrodziec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/223/17 Rady Gminy Gromadka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka w obrębie Krzyżowa, Osła i Różyniec.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/171/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bolesławice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/331/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Wł. Łokietka w Bolesławcu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/212/16 Rady Gminy Gromadka z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromadka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/120/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/37/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych: przy ulicy I. Daszyńskiego, w rejonie ulicy Ogrodowej, przy Alei Tysiąclecia oraz w rejonie ulicy B. Kosiby w Bolesławcu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/31/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Jarzębinowej w Bolesławcu

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.6.8.2013.GD1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2013r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 9 pkt 4 lit. c we fragmencie „warunkami określonymi przez administratora sieci oraz”; § 5 ust. 9 pkt 7 lit. b we fragmencie „z zachowaniem warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej”; § 6 ust. 4 pkt 2 we fragmencie „za zgodą zarządcy terenu”; § 6 ust. 5 pkt 3 we fragmencie „za zgodą zarządcy drogi” uchwały Nr XXIV/186/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąka w części dotyczącej działek nr 91,93/1,93/3,94/1,95 i 96.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-11

Zobacz treść planu (PDF).