Powiat bolesławiecki

Uchwała nr XVIII/217/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/254/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/183/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/184/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/185/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/195/20 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 17 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – Część I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVII/186/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/180/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie złoża „Wykroty”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/179/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Przyborsk” w obrębie Gierałtów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/178/20 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów

Zobacz treść planu (PDF).