Uchwała nr XVIII/217/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/254/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/183/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/184/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286 D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/185/20 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/225/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta ograniczonego od wschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/224/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XX/223/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. gen. J. Bema w Bolesławcu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/194/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok - Ptasia - Storczyków w Bolesławcu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVII/182/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Gdańska – Śluzowa – Lubańska w Bolesławcu – część A

Zobacz treść planu (PDF).