powiat Legnica

mpzpUchwała nr XXXII/345/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sudeckiej w Legnicy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXII/344/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zosinek w Legnicy – dla terenu oznaczonego symbolem 5 MW,U.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-16

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVI/365/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu PKS TRANS – POL położonego przy alei Rzeczypospolitej w Legnicy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzp uchwała nr XXVIII/288/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Legnicy – w obrębie ulic Wrocławska - Zacisze a torami kolejowymi


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-06

Zobacz treść planu (PDF).

Podkategorie

Gmina Legnica