Powiat wołowski

Uchwała nr VIII/75/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzydlina Mała, gmina Wołów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/32/19 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu połozonego w obrębie Domaszków, gmina Wołów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gliniany, gmina Wołów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzydlina Wielka, gmina Wołów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXIII/448/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Konary, gmina Wińsko – „MPZP Konary Północ”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LXIII/447/2018 Rady Gminy Wińsko z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Turzany, gmina Wińsko – „MPZP Turzany Zachód”.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIX/312/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Uskorz Mały

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/162/17 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/282/2017 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działek nr 217/1, 325 – obręb Garwół

Zobacz treść planu (PDF).