Powiat wołowski

mpzpUchwała nr XXXIV/245/13 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny.

Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny uchwalony  uchwałą Nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 10 listopada 2001 r., w zakresie  terenów położonych:
1) między ulicami Odrodzenia i Ks. Kanonika J. Puka;
2) przy ul. 1-go Maja;
3) między ulicami Naborowską i Szkolną w granicach określonych na załącznikach nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.png
Zalacznik2.png
Zalacznik3.png

Uchwała nr XXXIV/245/13 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr LIII/334/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Dębno, Rudno – Gmina Wołów – Strefa VI


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr LIII/336/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Stobno, Mojęcice – Gmina Wołów – Strefa VIII


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr LIII/337/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce – Gmina Wołów – Strefa IX


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

mpzpUchwała nr XLII/277/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Lubiąż, Gliniany, Prawików, Rataje, Zagórzyce – Gmina Wołów – Strefa IX


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

mpzpUchwała nr XLII/276/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Stobno, Mojęcice – Gmina Wołów – Strefa VIII


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf

mpzpUchwała nr LIII/335/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 24 października 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów – Strefa VII


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLII/275/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Krzydlina Wielka, Krzydlina Mała, Domaszków – Gmina Wołów – Strefa VII


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLII/274/2013 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zespołu wsi: Dębno, Rudno – Gmina Wołów – Strefa VI


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf