Powiat lubiński

Uchwała nr XX/144/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 78 miasta Lubina

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/180/20 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 19 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ścinawa, obręb Jurcz

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/170/20 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ścinawa, obręb Tymowa

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/132/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 66 miasta Lubina

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/133/20 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 77 miasta Lubina - część A

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/53/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 3 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 76 miasta Lubina

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IX/52/19 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 3 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 67 miasta Lubina

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmiany i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Rudna w Gminie Rudna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/22/2019 Rady Gminy Rudna z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Juszowice oraz fragmentów obrębów Koźlice i Rynarcice, położonych częściowo w granicach terenu górniczego w Gminie Rudna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/48/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Obora

Zobacz treść planu (PDF).