Powiat lubiński

Uchwała nr III/31/15 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 63

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr IV/14/14 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i komunikacji w rejonie ul. Wiosennej w Ścinawie

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XCVII/322/14 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ścinawa.


Data uchwalenia: 2014-06-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-17

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr LI/391/14 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym Nr 55.


Data uchwalenia: 2014-06-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-02

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpWyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 752/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 stycznia 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 20 listopada 2012 r. nr XXX/230/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubina zwanego planem miejscowym nr 47


Data uchwalenia: 2014-01-16
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-24

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLVIII/360/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego obręb Miroszowice


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVIII/359/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego obręb Buczynka


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVIII/358/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Wiercień dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 286


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVIII/357/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Wiercień dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 517/2


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLVIII/356/2014 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Lubin obejmującego teren położony w obrębie Szklary Górne dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/2


Data uchwalenia: 2014-01-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-23

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf