Powiat głogowski

Uchwała nr XXXIII/265/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich - jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów komunikacji i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/244/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/245/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Polnej i T. Kościuszki w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXI/246/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Paulinów w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/182/2020 Rady Gminy Żukowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 31/4 i 31/5 w obrębie Kamiona w gminie Żukowice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXI/183/2020 Rady Gminy Żukowice z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w zasięgu obrębów Brzeg Głogowski, Czerna, Domaniowice, Dobrzejowice, Kromolin i Kłoda w gminie Żukowice – część II

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/232/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/233/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie w uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/234/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXX/235/20 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).