Powiat głogowski

Uchwała nr XLV/447/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Piastów Śląskich – jednostki C1, C2, E1, E2 w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/448/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/449/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernika w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/450/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/451/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/452/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/453/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Chrobry – T. Kościuszki” w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/435/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Złota Podkowa w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/436/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie – część I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/437/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Górka” – „Piastów Śląskich” w Głogowie

Zobacz treść planu (PDF).