Powiat jaworski

mpzpUchwała nr XXXIX/262/14 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicach miasta Bolków.


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XLI/184/14 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wądroże Wielkie dla terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego w rejonie wsi Bielany


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XXX/199/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy turystycznej, terenów sportowo – rekreacyjnych w obrębie wsi Stanisławów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXX/198/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Sichów w Gminie Męcinka


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

mpzpUchwała nr XXIX/188/2013 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 października 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcji, obręby Męcinka i Piotrowice


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-18

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXVI/161/13 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wądroże Wielkie – „Tereny inwestycyjne obsługi technicznej transportu we Wsi Bielany”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.JPG

mpzpUchwała nr XVII/128/2012 Rady Gminy Paszowice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Bolkowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-31
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

mpzpUchwała nr XVII/129/2012 Rady Gminy Paszowice z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowo-wschodniej części wsi Paszowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-31
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XVI/121/2012 Rady Gminy Paszowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w zachodniej części wsi Kłonice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-23
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XVI/120/2012 Rady Gminy Paszowice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP PASZOWICE I.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-08-23
 
Renta planistyczna:
 
Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF).