Gmina Wądroże Wielkie

Uchwała nr XLIII/279/18 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowości Wądroże Wielkie, Wądroże Małe i Mierczyce – tereny mieszkaniowe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXII/203/17 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowości Wądroże Wielkie część północna – tereny mieszkaniowe, usługowe i przemysłowe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/148/16 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Gądków, Bielany i Budziszów Wielki – tereny produkcyjno - przemysłowe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/99/16 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowości Budziszów Wielki – teren mieszkaniowy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/98/16 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Wądroże Wielkie – „Tereny inwestycyjne obsługi technicznej transportu we wsi Bielany”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIX/97/16 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Wądroże Wielkie – tereny dużych gospodarstw rolnych RPO

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/25/15 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 25 marca 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów Wielki – tereny mieszkaniowe.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVII/226/14 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Granowice, Gądków oraz Jenków w gminie Wądroże Wielkie – Etap I

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/220/14 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 24 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Wądroże Wielkie i Wądroże Małe w gminie Wądroże Wielkie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/217/14 Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 24 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Przybków – Klecina w Gminie Wądroże Wielkie

Zobacz treść planu (PDF).