Gmina Bolków

Uchwała nr XXXVII/241/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w zachodniej części wsi Wierzchosławice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/222/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie zamku Świny.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/221/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 564/4 obręb 2 miasta Bolków.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXVI/220/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. H. Sienkiewicza w Bolkowie.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/174/17 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 2 obszarów położonych w obrębie Świny, na południe od linii kolejowej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr X/74/15 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Radzimowice w gminie Bolków

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXIX/262/14 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicach miasta Bolków.


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-03

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf

Uchwała nr XXXIX/262/14 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicach miasta Bolków.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XI/76/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolków, obrębu Świny oraz części obrębów Wierzchosławice, Wierzchosławiczki oraz Stare Rochowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-07
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym – w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLIX/347/10 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy aktywności gospodarczej w rejonie kopalni diabazu ze złoża Sady I w gminie Bolków.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-15
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym – w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).