Powiat świdnicki

mpzpUchwała nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, z wyłączeniem północnego obszaru, w Gminie Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-07-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.pdf
Zalacznik1B.pdf
Zalacznik1C.pdf
Zalacznik1D.pdf
Zalacznik1E.pdf

mpzpUchwała nr LIX/511/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bojanice w Gminie Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-07-11
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1A.pdf
Zalacznik1B.pdf

mpzpUchwała nr XLI/469/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach ulic Okulickiego – Skłodowskiej – Sybiraków w Świdnicy.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLI/468/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Świdnica - Zarzecze II”.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-14

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LVIII/504/2014 Rady Gminy w Świdnicy z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wieruszów w Gminie Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.B.pdf
Zalacznik1.A.pdf

mpzpUchwała nr LVIII/503/2014 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyżowa w Gminie Świdnica.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.A.pdf
Zalacznik1.B.pdf
Zalacznik1.C.pdf

mpzpUchwała nr XLVI/276/14 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów dla wyodrębnionych terenów w miejscowości Gniewków.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-07

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr LI/396/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Gołaszyce, gmina Żarów.


Data uchwalenia: 2014-06-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-04

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIII/15/14 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpUchwała nr XXXI/30/13 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska


Data uchwalenia: 2013-05-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-28

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg