Powiat świdnicki

Uchwała nr XXVIII/161/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/222/06 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 kwietnia 2006r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tworzyjanów

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 93/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 94/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/159/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jaskulin

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/160/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Kłaczyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/161/20 Rady Gminy Dobromierz z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Pietrzyków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVI/143/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Biała.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 68/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 1 miasta Strzegom

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 70/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Rusko (w części obejmującej tereny planowanej elektrowni fotowoltaicznej), w gminie Strzegom

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIX/318/2020 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsi Witoszów Górny, gmina Świdnica

Zobacz treść planu (PDF).