Powiat górowski

Uchwała nr XLIII/361/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Borszyn Wielki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/365/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Kłoda Górowska

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/366/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Radosław

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/362/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/363/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina Dolna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/364/17 Rady Miejskiej Góry z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Czernina Górna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/171/16 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Rudna Wielka

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpObwieszczenie nr 11/2013 Rady Miejskiej Góry z dnia 30 września 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-03

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpUchwała nr XLIV/326/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, działka nr 651/10


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf

mpzpUchwała nr XLIV/327/13 Rady Miejskiej Góry z dnia 25 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, działki nr 172/5, 172/7, 172/8


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf