Powiat górowski

Uchwała nr XIX/127/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów obejmującego część obrębu Siciny.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/125/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Włodków Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/126/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Jastrzębia

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/127/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Ligota

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/128/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Witoszyce

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIII/303/18 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Pobiel.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr LI/377/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 11 października 2018 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębów wsi Niechlów, Wroniniec, Łękanów, Bartodzieje, Szaszorowice, Żuchlów dla części "B".

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/228/2018 Rady Gminy Jemielno z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Chorągwice, Luboszyce Małe, Zdziesławice – w gminie Jemielno

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr L/426/18 Rady Miejskiej Góry z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLV/376/18 Rady Miejskiej Góry z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającego przebieg drugostronnego zasilania energetycznego GPZ Góra linią WN 110kV

Zobacz treść planu (PDF).