Uchwała nr XIV/128/19 Rady Miejskiej Góry z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Witoszyce

Zobacz treść planu (PDF).