Powiat złotoryjski

mpzp Uchwała nr XXXIX/296/2010 Rady Gminy Złotoryja z dnia 6 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów farm wiatrowych w obrębach Wyskok i Brennik, Gmina Złotoryja.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzp Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Złotoryja z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu biogazowni rolniczej dla terenu działki nr 207, obręb Łaźniki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-03

Renta planistyczna:

Dla terenu oznaczonego 1RU,R - określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości – 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzp Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Gminy Złotoryja z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu małej elektrowni wodnej, obręby Jerzmanice Zdrój i Wilków.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-25

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenu: 3WE,WS – 15%;
2) dla terenów: 1R, 2R, 4KDW, 5ZL – 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzp Uchwała nr XXXIV/167/2009 Rady Miasta I Gminy Świerzawa z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa, dla terenu działki nr 428/2, obręb Sędziszowa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-18

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzp Uchwała nr IX/41/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w rejonie wsi Dobków gmina Świerzawa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-24

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Skarga Wojewody Dolnośląskiego

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

mpzp Uchwała nr X/48/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-17

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

mpzp Uchwała nr X/47/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-17

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

mpzp Uchwała nr X/44/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa obejmującej obszar w obrębie wsi Stara Kraśnica gmina Świerzawa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-17

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

mpzp Uchwała nr X/49/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-17

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

mpzp Uchwała nr X/46/2011 Rada Miasta i Gminy w Świerzawie z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerzawa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-05

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Podkategorie

Powiat złotoryjski

Powiat złotoryjski

Powiat złotoryjski

Powiat złotoryjski

Powiat złotoryjski