Powiat złotoryjski

Uchwała nr 0007.IV.25.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.IV.23.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.IV.24.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/387/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 162/4 w obrębie Wyskok

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/388/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 645/46, 640/46, 644/46, 643/46, 639/46 w obrębie Prusice

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXXIV/389/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 630/19 w obrębie Jerzmanice-Zdrój

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.XXXIV.297.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XXXIX/296/2010 Rady Gminy Złotoryja z dnia 6 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów farm wiatrowych w obrębach Wyskok i Brennik, Gmina Złotoryja.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości: 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzp Uchwała nr IX/67/2011 Rady Gminy Złotoryja z dnia 23 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu biogazowni rolniczej dla terenu działki nr 207, obręb Łaźniki.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-03

Renta planistyczna:

Dla terenu oznaczonego 1RU,R - określa się stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości – 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzp Uchwała nr XXIV/200/2012 Rady Gminy Złotoryja z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu małej elektrowni wodnej, obręby Jerzmanice Zdrój i Wilków.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-25

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenu: 3WE,WS – 15%;
2) dla terenów: 1R, 2R, 4KDW, 5ZL – 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Podkategorie

Powiat złotoryjski

Powiat złotoryjski

Powiat złotoryjski

Powiat złotoryjski

Powiat złotoryjski