Powiat złotoryjski

Uchwała nr 0007.XXII.190.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Władysława Broniewskiego w Złotoryi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.XXI.180.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/193/2020 Rady Gminy Złotoryja z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 207/1 i 207/2, obręb Łaźniki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.XIII.120.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryja, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.IV.25.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.IV.23.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 4 miasta Złotoryja, w rejonie ulicy Legnickiej, Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Rzemieślniczej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.IV.24.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 2 miasta Złotoryja, w rejonie ulic Pagórkowej, Na Skarpie, Szpitalnej i Górniczej.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.XL.339.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 145/35 w obrębie 1 w Złotoryi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 0007.XL.338.2018 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9 w obrębie 6 w Złotoryi

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XL/445/2018 Rady Gminy Złotoryja z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Złotoryja

Zobacz treść planu (PDF).

Podkategorie

Powiat złotoryjski

Powiat złotoryjski

Powiat złotoryjski

Powiat złotoryjski

Powiat złotoryjski