Uchwała nr 0007.IV.25.2019 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi

Zobacz treść planu (PDF).