Powiat lwówecki

mpzpUchwała nr XLI/432/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 60,61 i 62 położonych w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg

mpzpWyrok nr sygn. akt II SA/Wr 487/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 marca 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Skała


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzpWyrok nr sygn. akt II SA/Wr 486/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 września 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 marca 2013 r. nr XXX/330/13 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Rakowice Małe


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

mpzp Uchwała nr 183/XXXVII/10 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-26

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30 %, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

mpzp Uchwała nr XXXVIII/177/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 132/58, 132/59, 132/61, 132/62 i 132/64, obręb Lubomierz I.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-06

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30 %, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XXXVIII/178/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Wojciechów I” w Wojciechowie, gmina Lubomierz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-06

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XXXVIII/175/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 305/6, 305/7, 305/8, 305/9 i cz. 406/dr, obręb Popielówek, gmina Lubomierz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-06

Renta planistyczna:

Ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4.  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XXXVIII/176/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działek nr: 30/56 i 30/55, Obręb Lubomierz II.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-06

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr XXXVIII/174/08 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierz dla działki nr 220, obręb Lubomierz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-06

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz.  717 z późn. zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp Uchwała nr III/11/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Maciejowiec i części obrębu Pasiecznik, gmina Lubomierz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-25

Renta planistyczna:

Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się stawkę procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załączniki 2 i 3