Powiat lwówecki

Uchwała nr XXV/181/20 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie miasta Lwówek Śląski – edycja 2020r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/182/20 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenach wiejskich gminy Lwówek Śląski – edycja 2020r.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXV/183/20 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Niwnice i Radłówka dla terenu związanego z eksploatacją złóż gipsu, anhydrytu i kruszywa naturalnego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 105/XVI/19 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych, dla cz. działki nr 131/2, obręb Bystrzyca.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XII/73/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu działek nr 100/63 i 100/64 obręb Rakowice Wielkie

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 68/X/19 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Bełczyna, Bystrzyca, Łupki, Nielestno, Przeździedza, gmina Wleń, z przeznaczeniem pod elektrownie fotowoltaiczne.

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr 56/IX/19 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Bystrzyca, Radomice i Wleń

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Płóczki Dolne

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Lwówek Śląski

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Chmielno, przy drodze powiatowej nr 2501D

Zobacz treść planu (PDF).