Powiat lwówecki

Uchwała nr III/14/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Lwówek Śląski

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr III/15/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Chmielno, przy drodze powiatowej nr 2501D

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVIII/390/18 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 163/1 i 163/2 obręb Skała

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLVI/376/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Włodzice Małe

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XV/79/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części miasta Gryfów Śląski - 2

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/15/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Chabrowej i Kasztanowej w Lwówku Śląskim

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/16/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Lwówku Śląskim

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/17/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Wojska Polskiego i ul. Targowej w Lwówku Śląskim

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/18/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 91/1, 91/2, 96/1, 96/2 oraz części działki nr 243 obręb Rakowice Małe

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLI/432/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 60,61 i 62 położonych w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-21

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg