Powiat lubański

Uchwała nr XXXII/224/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Groblowej

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXVIII/188/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXIV/155/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Rzemieślniczej w Lubaniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/144/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań – terenu przy ulicy Słowackiego

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/145/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staromiejskiego Centrum Miasta w Lubaniu

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XXII/146/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu – terenu przy ulicy Sybiraków

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/9/2020 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia zmian w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna –II etap

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/78/2019 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - VII etap Miasto Olszyna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVIII/138/2019 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna na obszarze położonym w miejscowości Pobiedna – d. nieruchomość fabryki „Fatma”

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr VIII/59/19 Rady Gminy w Platerówce z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie Włosień, w gminie Platerówka

Zobacz treść planu (PDF).