Powiat lubański

Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań dla lokalizacji dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Mikułowa – Czarna obejmującego pas terenu w obrębach Henryków Lubański, Mściszów, Nawojów Łużycki, Nawojów Śląski, Pisarzowice, Radogoszcz i Radostów Dolny

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XLIV/305/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań – terenu przy ulicy Łokietka

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/78/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – VI etap, wieś Nowa Świdnica

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XVI/79/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - III etap, wieś Olszyna Dolna

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr XIV/67/2015 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 listopada 2015r. uchwalenia zmian w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – II etap

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 4 lutego 2015r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Zobacz treść planu (PDF).

Uchwała nr II/5/2014 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna - IV etap, miasto Olszyna

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XIV/58/2013 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – II etap


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-01-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg

Uchwała nr XIV/58/2013 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna – II etap

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXXIII/173/13 Rady Gminy w Platerówce z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „LIŚCIASTA GÓRA” wraz z terenami przyległymi w gminie Platerówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-27

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik1.pdf